dinsdag 26 april 2016

Een reis-inktpotjeIn onze verzamelingen bevinden zich soms vreemde voorwerpen. Een van die voorwerpen is dit mooie kleine inktpotje, vermomd als een reistas, compleet met de opdruk ‘Berlin’.


Bij het potje zit een klein briefje, geschreven door de vroegere eigenaar:

‘Gisteren vond ik na tientallen jaren! Deze zak-inktkoker. Mijn herinnering gaat terug ….. naar het jaar 1913! Ik speelde in de kamer van mijn Tante. Zij woonde toentertijd nog in het huis harer Ouders, gelegen aan de Koninginneweg no. 85 te Amsterdam. Zij gaf mij dezen inktkoker vóór haar vertrek naar Ned. Oost-Indië in Februari 1914 ten geschenke.’

Het potje gaat terug naar de familie van de eigenaar. Hopelijk zijn daar nog kleine kinderen die er graag mee willen spelen.