donderdag 28 januari 2016

Van Van der Goes naar Van de Keuken

Naar aanleiding van de uitzending van Verborgen Verleden van 23 januari jl. over Teun van de Keuken vroegen verschillende mensen zich af, hoe de connectie tussen Teun van de Keuken en Van der Goes precies zat. Speciaal voor hen (maar ook voor alle andere belangstellenden):

Afstammingsreeks Van der Goes

I.[Witte van der Goes, te Leuven met de titel Magister aangeduid 1490, tr. N.N.].
Uit dit huwelijk onder meer:
II. Mr. Aert van der Goes, [ingeschreven als student te Leuven 7 okt. 1490 en te Keulen 11 okt. 1492] advocaat en pensionaris van Delft 1518-1525, landsadvocaat van Holland 1525-1544, overl. [1 nov.] 1545, tr. [1e Barbara van Herwijnen; tr. 2e Margaretha van Binchem, overl. 25 dec. 1545].
Uit één van de huwelijken onder meer:
III. Mr. Adriaen van der Goes, ingeschreven als student te Leuven 26 febr. 1518, toegevoegd aan zijn vader 1540, landsadvocaat van Holland 1545 tot overlijden, overl. Den Haag [5 mei] 1560, tr. Den Haag (huw. voorw. 29 okt. 1530) Anna Laurensdr., overl. Den Haag 14 april 1548, dr. van Laurens Pieterszn (van) Spangen en Maria Christiaensdr Goudt.
Uit dit huwelijk onder meer:
IV. Andries van der Goes, [geb. 1537], raad des Konings, als rentmeester-generaal van Zuid-Holland 1563-1571, te Dordrecht wonend, uitgeweken naar Brabant 1571, woonde te Delft 1583, overl. ald. 27 jan. 1591, tr. Antwerpen 5 juli 1563 Maria Keynooge, geb. Mechelen, dr. van Mr. Mattheus  Keynooge en Johanna Carpentier Jansdr.
Uit dit huwelijk onder meer:
V. Adriaan van der Goes, heer van Naters en Pancrasgors 1663, geb. Delft 15 maart 1581, raad 1618-1625, meester van charitate 1619 tot overlijden, thesaurier 1619 en burgemeester 1624 van Delft, adjunct-gedeputeerde in de Staten van Holland en West-Friesland 1622, raad en rentmeester-generaal van de domeinen van het land van Voorne 1625-1658, woonde als zodanig te Brielle 1626-1662, [bewindhebber V.O.C.], overl. Delft 25 aug. 1663, tr. Delft 23 april 1617 Catharina van der Burch, geb. Delft 27 maart 1595, overl. ald. 22 jan. 1671, dr. van Franc Reyersz van der Burch en Agatha Willemsdr. van der Hoef.
Uit dit huwelijk onder meer:
VI. Mr. Andries van der Goes, heer van Naters en Pancrasgros, ged. Delft 7 mei 1620, j.u.d. Leiden 1642, stadsprocureur van Brielle 1647-1654, raad 1651 tot overlijden, schepen 1653, 1654, commissaris huwelijkse zaken 1653, burgemeester 1663, 1664 en weesmeester 1657 van Delft, adjunct-gedeputeerde 1656, 1659, 1662, gedeputeerde 1666 in de Staten van Holland en West-Friesland, kerkmeester Oude en Nieuwe kerk 1663 tot overlijden, bewindhebber V.O.C. 1663-1669, overl. Delft 4 dec. 1669, tr. 1e Den Haag 20 nov. 1647 Machteld Doubleth, ged. Den Haag 6 aug. 1631, begr. Delft 23 okt. 1652, dr. van Philips Doubleth, heer van Groeneveld en Moerkerken en Catharina van Overrijn en Schoterbosch; tr. 2e Delft 9 nov. 1653 Geertuit van der Moere, ged. Delft 3 aug. 1623, begr. ald. 23 nov. 1668, dr. van Julius van der Moere, heer van Haringcarspel, en Elselina van der Dussen, wed. van Adriaen Johansz van Foreest.
Uit het eerste huwelijk onder meer:
VII. Mr. Adriaan van der Goes, heer van Naters en Pancrasgors, geb. Delft 20 sept. 1649, raad 1679 tot overlijden, schepen 1687, 1688, 1689, weesmeester 1696, havenmeester 1684, burgemeester 1702, 1707, 1712, 1717 van Delft, adjunct-gedeputeerde, gedeputeerde 1708 in de Staten van Holland en West-Friesland, raad ter admiraliteit op de Maze1690, bewindhebber V.O.C 1704 tot overlijden, hoofdingeland 1704-1715, hoogheemraad van Delfland 1715 tot overlijden, gedeputeerde ter Staten Generaal 1718, meesterknaap van Holland, regent Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1713 tot overlijden, overl. Delft 25 maart 1721, tr. (otr. Delft 18 febr.) 1679 Maria Dulcia Spiering, ged. Amsterdam 8 febr. 1661, begr. Delft 23 aug. 1707, dr. van Willem Spiering en Cornelia van Borsselen.
Uit dit huwelijk onder meer:
VIII. Mr. Willem Adriaan van der Goes, geb. Delft 18 maart 1696, j.u.d. Leiden 1717, raad van Leiden 1728-, ontvanger gemenelandsmiddelen over Leiden en Rijnland 1728 tot overlijden, overl. Leiden 17 aug. 1751, tr. 1e Leiden 12 juni 1718 Maria Allegonda Meerman, ged. Leiden 30 jan. 1689, overl. ald. 17 nov. 1744, dr. van Mr. Geraerd Meerman en Catharina Wijnina van Rhijn; tr. 2e Brielle 18 maart 1749 johanna van Almonde, ged. Breda 3 dec. 1713, begr. Leiden 29 sept. 1784, dr. van Willem van Rhijn en Lucretia van der Poel; zij hertr. Leiden 27 jan. 1756 Mr. Coenraad Teding van Berkhout.
Uit het eerste huwelijk onder meer:
IX. Mr. Adriaan van der Goes, geb. Leiden 23 aug. 1719, j.u.d. Leiden 1738, kapitein schutterij 1742-1746, raad 1747 tot overlijden, ontvanger gemenelandsmiddelen over Leiden en Rijnland 1751 tot overlijden, commissaris bank van lening 1753-1754, schepen 1754-1756, 1758 tot overlijden en weesmeester 1757-1758 te Leiden, overl. ald. 28 mei 1759, tr. leiden 8 sept. 1739 Magdalena Hester van Eys, geb. Leiden 5 maart 1717, begr. ald. tussen 14 en 21 juli 1759, dr. van Daniel van Eys en Sara Dozy.
Uit dit huwelijk onder meer:
X. Mr. Willem Jan van der Goes, geb. Leiden 21 juli 1741, secretaris weeskamer van Leiden, overl. ald. 13 april 1792, tr. 1e Leiden 2 juni 1771  Sara Knibbe, ged. Leiden 6 febr. 1746, begr. ald. tussen 8 en 15 april 1775, dr. van David Johan Knibbe en Maria Musquetier; tr. 2e (otr. Leiden 2 nov.) 1776 Jacomina Elisabeth van Immerseel, ged. Leiden 15 dec. 1748, begr. ald. tussen 25 dec. 1784 en 1 jan. 1785, dr. van Mr. Huibert van Immerseel en Agneta van Teijlingen.
Uit het eerste huwelijk onder meer
XI. Wilhem Johan van der Goes, geb. Leiden 20 sept. 1773, ontvanger, overl. Voorst 21 febr. 1855, tr. 1e  Amsterdam 14 okt. 1798 Clasina Magdalena Haack, geb. Noordgouwe 6 febr. 1772, overl. Amsterdam 11 okt. 1842, dr. van Ds. Petrus Haack en Johanna Bal; tr. 2e Amsterdam 2 maart 1843 Elisabeth Lüchters, geb. Goch 23 jan. 1800, overl. Arnhem 7 mei 1860, dr. van Andreas Lüchters en Friedericka van Wijck.
Uit het eerste huwelijk onder meer:
XII. Johanna Magdalena van der Goes, geb. Amsterdam 11 jan. 1808, overl. Maassluis 22 maart 1890, tr. Amsterdam 14 jan. 1836 Coert Hendrik Smit, geb. Den Bosch 14 april 1807, aanvankelijk officier, later burgemeester van St. Maarten, daarna rijksontvanger te Koog aan de Zaan, overl. Koog aan de Zaan 15 april 1867, zn. van Martinus Geret Smit en Jeanette Louise Moreau (Moreauval).
Uit dit huwelijk onder meer:
XIII. Wilhelmina Clasina Louisa Smit, geb. Eenigenburg (St. Maarten) 20 nov. 1844, overl. Den Haag 28 okt. 1925, tr. Maassluis 20 april 1871 Jacob Martinus van der Lelij, geb. Maassluis 31 aug. 1848, touwfabrikant, overl. Nice 28 febr. 1913, zn. van Jacobus Cornelis van der Lelij en Johanna Cornelia van der Lelij,
Uit dit huwelijk onder meer:
XIV. Hendrik Cornelis van de Lelij, geb. Maassluis 16 sept. 1874, touwfabrikant, directeur N.V. van der Lely’s Touwfabrieken tot 1922, daarna directeur S.A. Corderies & Ficelleries Le Lis te Hamme a/d Durme (België), medeoprichter N.V. Ned. Kabelfabriek te Delft,  overl. Hamme a/d Durme 11 nov. 1947, tr. Koog aan de Zaan 8 dec. 1898 Nellij Adriana Honig, geb. Koog aan de Zaan 23 maart 1874, overl. Baarn 22 nov. 1961, dr. van Gerrit Honig en Elisabeth de Lange.
Uit dit huwelijk onder meer:
XV. Gerrit van der Lelij, geb. Maassluis 9 maart 1901, vertegenwoordiger firma Ruhaak & Co. In Nederlands Indië, daarna directeur hotel De Stadsdennen te Leuvenum, overl. Amsterdam 6 april 1947, tr. Amsterdam 29 april 1936 Anna Gorski, geb. Hamborn (D) 16 dec. 1908, overl. Baarn 25 aug. 1988, dr. van Anton Gorski en Pauline Dobrowolski.
Uit dit huwelijk onder meer:
XVI. Anna Pauline van der Lelij, geb. Ermelo 10 jan. 1940, geluidsvrouw, tr. 1e Amsterdam 21 mei 1963 Ir. Kees van Santen, geb. Den Haag 21 maart 1930, bouwkundig ingenieur, architect werkzaam bij Austin Nederland te Amsterdam, oud reserve 1e luitenant genie, zn. van Cornelis Jacobus van Santen en Aaltje van Harten; tr. 2e Amsterdam 16 aug. 1971 Gerard Joan van de Keuken, geb. Amsterdam 4 april 1938, Nederlands filmmaker en fotograaf, overl. Amsterdam 7 jan. 2001, zn. van Gerrit Jan van de Keuken en Else Geertruida Heijmel.
Uit dit huwelijk onder meer:
XVII. Teun Gerrit van de Keuken, geb. Amsterdam 4 sept. 1971.

3 opmerkingen:

  1. Beetje jammer wel dat Teun van der Keuken, met deze en andere hoge heren onder zijn voorvaderen, de nazaat van de voormalig landheer in Polen als het ware de - niet eens bewezen - 'erbarmelijke levensomstandigheden' van de Gorski-familieleden voor de voeten wierp. Hij kwam daar steeds op terug, zich niet realiserend (?) dat zijn voorvaderen van andere zijde ook zo hun geschiedenis met 'onderhorigen' zullen hebben. Hopelijk heeft hij dat zelf gemerkt bij terugkijken! Nanny Verheijen

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank u wel voor de toelichting. Er waren wel heel wat zijstappen via dochters nodig om bij een voorvader van der Goes uit te komen. Bovendien ben ik her eens met de vorige schrijfster, de niet bewezen erbarmelijke omstandigheden werden nogal benadrukt. Blijf deze uitzending nogal gekunsteld en geforceerd confronterend vinden. Volgende keer weer beter hoop ik.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Genealogie doen op deze manier...ja dan ben ik ook een achterneef van Koning Willem Alexander. Dit geneuzel hebben we al eerder gezien "Nakomelingen van Karel de Grote"

    BeantwoordenVerwijderen