donderdag 29 januari 2015

Bewaarde internetpagina's

Niets is vluchtiger dan het internet, zou je denken. Pagina's worden om de haverklap vernieuwd en zoekmachines als Google of Yahoo! geven vaak de melding Page not found.
De Amerikaanse Wayback Machine fungeert als archief voor al die 'verdwenen' Engelstalige internetpagina's. Meer dan 435 miljard internetpagina's gepubliceerd tussen 1996 en 2015 zijn terug te vinden én op te slaan  op www.archive.org/web/

Voor wie meer wil weten, zie de blog op http://gijn.org/2015/01/27/introducing-the-research-desk-secrets-of-the-wayback-machine/

donderdag 8 januari 2015

Repertorium Germanicum Online - veel Latijnse regesten

Voor mensen die onderzoek doen naar middeleeuwse voorouders op grondgebied van het toenmalige Heilige Roomse Rijk is de website RG Online een mogelijk goede bron. RG staat daarbij voor Repertorium Germanicum.


Het Repertorium Germanicum is een regestenverzameling waaraan sinds 1897 gewerkt wordt. Hierin zijn alle 'Duitse' Vaticaanse regesten bijeengebracht uit de periode 1378 tot en met 1492, vanaf het begin van het pontificaat van Clemens VII tot en met het pontificaat van Incocentius VIII.  
Het gaat dus om regesten die betrekking hebben op Duits grondgebied of 'Duitse' onderwerpen. Aangezien de Nederlanden destijds ook deel uit maakten van het Heilige Roomse Rijk en geestelijken en mensen uit de betere kringen binnen die grenzen redelijk mobiel waren is er in het RG ook behoorlijk wat materiaal betreffende 'Nederlanders' te vinden. Bijvoorbeeld huwelijksdispensaties.

De regesten zijn in het Latijn, en die taal is uiteraard niet iedereen machtig. Maar de website biedt via mouse over van sommige woorden een Duitse vertaling aan. Verder kan de niet-Latijn lezer zich proberen te behelpen met handige instrumenten als Google-vertalen (oppassen) en bijv. deze handige woordenlijst Latijn van Ton Put.
De website biedt ook handige aanvullende gegevens,  zoals een lijst van kardinalen en pausen, een lijst van bisdommen en een lijst met gebruikte Latijnse afkortingen.