vrijdag 7 november 2014

Thema familiegeschiedenis in Tijdschrift voor Biografie

Het Tijdschrift voor Biografie wil een breed publiek laten delen in de ontwikkelingen op het gebied van de biografie in al haar facetten. Het verschijnt drie keer per jaar en bevat steeds een flink aantal artikelen.

In het derde nummer van de derde jaargang (2014) is het gebruikelijke themadeel gewijd aan 'familieverhalen'. Het themadeel bestaat uit drie artikelen: 
  • Familiegeschiedenis als zelfinterpretatie, door Tanny Dobbelaar 
  • Goddank geen paradijs. Rindert Kromhout en het familieleven van de Blomsburygroep, door Dennis Kersten 
  • Ongemakkelijke mensen, door Elly Biesters

In Familiegeschiedenis als zelfinterpretatie verkent Tanny Dobbelaar de verschillende manieren waarop mensen tegen het fenomeen familie aankijken. Familie kan worden gezien als een in eerste plaats biologische fenomeen (bloedverwantschap, DNA) maar ook in meer juridische zin worden opgevat (erfrecht, formele erkenning) of in termen van loyaliteit worden geduid (mensen waar je mee samenleeft). Het hangt bij een geschreven familiegeschiedenis van het zelfbeeld van de auteur af hoe hij zich tot het fenomeen familie verhoudt.

Dennis Kersten interviewt Rindert Kromhout, die een boeiende roman schreef waarin hij de beroemde kunstenaarsfamilie rondom Virginia Woolf portretteert: April is de wreedste maand.

Elly Biesters geeft in een aantal korte schetsen het harde en soms wrede leven weer van haar grootvader en zijn familie in het Gelders vissersdorp Heerewaarden.Daarbij bekruipt je inderdaad soms een ongemakkelijk gevoel.