woensdag 29 oktober 2014

Groeiende lijst met Nederlandse krantenarchieven op internet

Kranten vormen een handige en verzijldige bron voor familiegeschiedenis. Via Delpher is een groot aantal historische Nederlandse kranten en periodieken digitaal beschikbaar voor het publiek. Hierover berichten wij uiteraard al eerder. Maar Delpher is niet uitputtend. Zoekspecialist Eric Hennekam legt op zijn weblog een groeiende lijst aan met Nederlandse krantenarchieven op internet. Op 29 oktober 2014 bevatte deze lijst 50 websites. Toch maar eens grasduinen in een regionale krant uit een streek waar (een deel van) de voorouders leefden?


maandag 27 oktober 2014

Bronnen voor de studie van het hedendaagse België

De Belgische Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (KCG), vergelijkbaar met ons Huygens ING, is de uitgever van de publicatie Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, samengesteld door Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche. Eigenlijk zou deze publicatie het startpunt moeten zijn voor ieder historisch onderzoek in België betreffende de 19e, 20e en 21e eeuw. Deze ontontbeerlijke publicatie is nu ook digitaal beschikbaar via de website van de KCG.

Het boek biedt volgens de website van KCG "een panoramisch en kritisch overzicht van alle mogelijke bronnen die tijdens de afgelopen tweehonderd jaar werden geproduceerd in België. Zowel de geschreven als de ongeschreven bronnen komen aan bod; zowel de elektronische als de klassieke gedrukte en de archiefdocumenten worden behandeld". 

Tip van Eric Hennekam