vrijdag 27 juni 2014

Prachtige database voor mensen met varende voorouders

Maritiem Digitaal is de gezamenlijke database van een aantal maritieme musea, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Ideaal voor iedereen met varende voorouders, op zoek naar informatie over schepen, havens, personen, legeronderdelen, bedrijven etc. De database bevat méér dan 800.000 records.


De zoekresultaten beslaan een enorm breed scala, zoals scheeps- en andere modellen, schilderijen, tekeningen en renten, foto's, drukwerk, kaarten, technische tekeningen, instrumenten, gereedschappen en technische apparatuur, boeken, kunstnijverheid en manuscripten.  

(Via @EricHennekam)

woensdag 25 juni 2014

Website Collectie Delft ontsluit drie mooie bronnen van Archief Delft

Vorige week lanceerde Archief Delft de nieuwe Delftse collectie-website: collectie-delft.nl. De website ontsluit, in deze eerste fase, een drietal kennisbronnen van Archief Delft. Bezoekers kunnen daar op een gemakkelijke manier zoeken in de Willem van Oranje-Bibliografie, Delftse biografieën en Nadere toegangen.Naast het zoeken in de alle afzonderlijke collecties is het nu mogelijk om een zoekopdracht over alle collecties heen doen. Zo levert de zoekvraag ‘Foreest’ treffers in alle collecties. Pieter van Foreest bijvoorbeeld staat in de literatuur vermeld bij Willem van Oranje Bibliografie, het pdf-document met zijn biografie komt naar voren en bij de Nadere toegangen komt onder andere met een vermelding in de registers van de Delftse weeskamer naar voren.

dinsdag 17 juni 2014

Boek over scheepsschrijvers, chroniqueurs van de Nederlandse marine

Bijna alles wat tot ons gekomen is over onze varende voorouders op Nederlandse marineschepen uit de 17e en 18e eeuw weten we dankzij de scheepsschrijvers. Maar we wisten tot op heden eigenlijk maar weinig over deze schrijvers zelf. Daar komt nu verandering in dankzij een dissertatie van Marc van Alphen.

Scheepsschrijvers waren sleutelfiguren in de tijd van Michiel de Ruyter.  Van oudsher vervulden de schrijvers een cruciale rol aan de wal en aan boord van Nederlandse marineschepen. Deze zeelieden droegen zorg voor de administratie en waren medeverantwoordelijk voor de logistiek. Hun werkzaamheden duidden op een nauwe verwevenheid van overheidstaken en particuliere commerciële belangen. Schrijvers hadden een belangrijk aandeel in de professionalisering van de Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw.

Scheepsschrijvers, tegenwoordig aangeduid als officieren van de logistieke dienst, hadden velerlei taken. Zij waren de kapitein of vlagofficier behulpzaam bij de werving van het scheepsvolk, maakten de monsterrol op, deden aan boord het schrijfwerk voor de bevelhebber en traden op als diens woordvoerder of afgezant. Voorts gingen zij dagelijks voor in het gebed en hielden het scheepsjournaal bij. Daarnaast waren zij betrokken bij de bevoorrading van de schepen en voorzagen de bemanning van scheepskleding en andere goederen. Ook verstrekten zij tijdens de reis voorschotten en verrekenden deze in de schuldrollen, traden op als secretaris van de zeekrijgsraad, vervaardigden testamenten en beheerden nalatenschappen van gestorven of gedeserteerde opvarenden.

Over deze veelzijdige dekofficier, die zich tijdens een zeeslag altijd vlakbij de bevelhebber ophield, was tot nu toe weinig bekend. Aan de hand van uitgebreid archiefonderzoek in binnen- en buitenland wordt het grote belang van de scheepsschrijver onderstreept. Hij vormde een elementaire schakel binnen de marineorganisatie van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Schrijvers waren sleutelfiguren, zowel op de oorlogsschepen als aan de wal in de admiraliteitssteden Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, Dokkum en Harlingen. Dit zijn enkele conclusies uit Het oorlogsschip als varend bedrijf. Schrijvers, administratie en logistiek aan boord van Nederlandse marineschepen in de 17e en 18e eeuw, waarop Marc van Alphen op 19 juni aan de Universiteit Leiden hoopt te promoveren. Onder  auspiciën van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag zal gelijktijdig de handelseditie verschijnen.

Marc van Alphen, Het oorlogsschip als varend bedrijf. Schrijvers, administratie en logistiek aan boord van Nederlandse marineschepen in de 17  en 18  eeuw, Uitg. Van Wijnen (Franeker 2014), 460 pag.'s (full colour ill.), ISBN 9789051944884, prijs € 34,95.

dinsdag 10 juni 2014

GenVer maakt een doorstart als Zoekakten.nl

GenVer was een privé-initiatief van Jacques Verheijden en functioneerde als nadere toegang op de genealogische bronnen uit Nederland en België die bij Familysearch online staan, met name de burgerlijke stand.
Begin april van dit jaar maakte GenVer bekend dat men zich genoodzaakt zag er een punt achter te zetten. De vele wijzigingen bij FamilySearch waren niet meer bij te benen voor de vrijwilligers

GenVer maakt nu echter een doorstart als Zoekakten.nl. Vrijwel alle gegevens zijn van GenVer overgenomen en nieuwe gegevens zijn toegevoegd. Zoekakten.nl verwijst in principe alleen door naar de FamilySearch-scans van Nederland en België. Naast verwijzingen naar scans van burgerlijke stand vind je er ook verwijzingen naar scans van militaire stamboeken, landverhuizers en andere bijzondere collecties.

Zoekakten.nl is net als GenVer een privé-initiatief en gratis en voor niets toegankelijk.

vrijdag 6 juni 2014

Erfgoed Leiden e.o. ontsluit notariële archieven via VeleHanden

Notarissen worden al eeuwenlang bezocht om belangrijke momenten in het leven officieel vast te laten leggen. Dat maakt hun archieven tot een goudmijn voor genealogen en historici.

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) gaat deze bron samen met vrijwilligers ontsluiten in het nieuwe project ‘80.000 minuten’ op www.VeleHanden.nl.

De titel van het project verwijst naar de 80.000 notarisakten (minuten) uit de collectie van ELO.
Iedereen kan meedoen, gewoon thuis via internet. De inzet wordt beloond met gratis afbeeldingen uit de uitgebreide beeldbank van ELO.

Zie de website van ELO ook voor méér info over het project.