woensdag 26 februari 2014

Groot aantal archieven IISG online beschikbaar

Tientallen archieven van het IISG zijn nu gratis en volledig online te bekijken via de catalogus van het instituut. Het handelt daarbij niet alleen om de collecties van vooraanstaande historische figuren uit binnen- en buitenland, zoals  Pieter Jelles Troelstra, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Lev Trotsky, de Duitse sociaaldemocraten Eduard Bernstein en Karl Kautsky en de Franse anarchiste Louise Michel, maar ook om archieven van organisaties en politieke partijen zoals de SDAP.


Zie hier voor de lijst met online digitaal beschikbare archieven. Per archief is een inventaris ('content list') beschikbaar van de verschillende onderdelen (van waaruit men kan doorklikken naar de gescande stukken) en historische context-informatie ('content and context'). 


Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd en ieder stuk kan full screen worden bekeken met de mogelijkheid om in te zoomen en liggende afbeeldingen te roteren. De documenten kunnen ook als pdf worden gedownload of geprint.