vrijdag 6 december 2013

Online Octrooiregister als bron

Een mooie online bron die niet vaak wordt gebruikt door familiehistorici is het Octrooiregister. Via dit register kunnen leuke sporen uit iemands werkzame leven worden achterhaald. Online kunnen de gegevens van één eeuw octrooien worden ingezien.

Via de website van het NL Octrooicentrum kan worden gezocht in een elektronisch databank waarin alle openbare informatie over gepubliceerde Nederlandse octrooien vanaf 1912 toegankelijk is gemaakt. Het betreft de informatie over Nederlandse octrooiaanvragen, Nederlandse octrooirechten en Nederlandse octrooicertificaten.
Op de website kan zowel eenvoudig als uitgebreid worden gezocht. Met name via het uitgebreid zoeken kan een schat aan gegevens worden teruggevonden. Deze zoekfunctie is vooral bedoeld voor juridisch gebruik en biedt veel mogelijkheden om te zoeken op diverse soorten datums en nummers van vergunningen, verleningen, bezwaren etc. Maar er bestaat ook een aantal ingangen op personen:
  • (Voorlopige) domiciliehouder
  • Aanvrager / houder
  • Gemachtigde
  • Laatste jaartaksbetaler
  • Licentiehouder
  • Pandhouder
  • Uitvinder
  • Verzoeker advies
Er kan op al deze zoektermen tegelijk worden gezocht door ze één voor één aan te klikken en middels de operator OR toe te voegen aan het zoekveld. Bijv.:
voorlopigedomiciliehouder:jansen OR aanvragerhouder:jansen OR gemachtigde:jansen OR laatstejaartaksbetaler:jansen OR licentiehouder:jansen OR pandhouder:jansen OR uitvinder:jansen OR verzoekeradvies:jansen
Dit is alleen verstandig met zogenaamde 'kleine namen', want bovenstaande zoekopdracht met Jansen leidt tot méér dan 30.000 resultaten, waarvan er maar 1.000 worden getoond. Beperken van de zoekopdracht of toevoegen van voornamen of een bepaalde zoekperiode (met operator AND) is dan aan te bevelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten