woensdag 18 december 2013

Microfiches en -films NA bij CBG

De collecties microfilms en –fiches die bij het Nationaal Archief in de zelfbedieningsruimte stonden, zijn vanaf 17 december 2013 te raadplegen in de studiezaal van het CBG.

Het gaat om een lange lijst met historische bronnen die van familiehistorische waarde zijn. In totaal betreft het 16 kasten vol. Met name bronnenmateriaal uit Indië, Suriname en de Antillen is goed vertegenwoordigd. Zie hier voor het overzicht van het materiaal dat nu in de CBG-studiezaal beschikbaar is gekomen. Eerder was al een kleinere hoeveelheid films en fiches overgedragen aan het CBG. Het Nationaal Archief draagt de komende jaren zorg voor digitalisering van de fiches en films.

In verband met de overbrenging van de films en fiches is ook de leesapparatuur in de studiezaal van het CBG uitgebreid en gereviseerd.

donderdag 12 december 2013

Nadere ontsluiting CBG Familieadvertenties t/m 1970 gevorderd tot de letter U

De CBG-collectie Familieadvertenties tot 1970 wordt momenteel nader ontsloten op persoon, datum en plaats, inclusief eventuele huwelijkspartner en/of moedersnaam. Dit enorme project is inmiddels gevorderd tot en met de letter U (stand van zaken d.d. 12 december 2013). Dit houdt in dat bij zoeken via de Centrale catalogus op de website van het CBG (openingspagina rechtsboven) in de resultatenlijst de nieuwe metagegevens bij de resultaten worden getoond. Dit stelt de zoeker in staat om met grote mate van waarschijnlijkheid vast te stellen of de gezochte persoon er bij zit. In geval van grote namen zoals de Boer en Jansen hoeft een onderzoeker dan veel minder te bladeren. Het leidt er tevens toe dat nu bij het zoeken op een bepaalde achternaam ook resultaten worden gevonden in advertenties van andere naamdragers. De aldus gevonden advertenties kunnen als gebruikelijk worden geraadpleegd in de Digitale Studiezaal in ruil voor betaalde eenheden. (Vrienden CBG beschikken jaarlijks over 500 gratis eenheden).

Aan deze nadere ontsluiting wordt al lange tijd gewerkt. De resultaten komen sinds februari 2013 na aanvullende controles en nabewerkingen in batches beschikbaar. In totaal betreft het tot en met de letter U bijna 7,5 miljoen persoonsvermeldingen. Binnen enkele maanden zal de gehele collectie tot en met de Z op deze manier nader zijn ontsloten. Daarna zullen de komende jaren de collecties familieadvertenties van ná 1970 op dezelfde manier nader worden ontsloten met hulp van onze toegewijde vrijwilligers. Dat zal leiden tot naar schatting nog eens méér dan 10 miljoen persoonsvermeldingen.

Het is onze ambitie om de indexgegevens van de Familieadvertenties in 2014 ook toe te voegen aan WieWasWie, waardoor het mogelijk zal worden om op twee namen te zoeken.

Voorbeeldschermen:
 
Onderstaande schermafdruk laat een voorbeeld zien van een resultatenlijst. De eerste drie resultaten leiden naar de hoofdcollecties (tot 1970, 1970-2000 en 2000-2010). Daar kunnen onderzoekers als vanouds bladeren door de drie deelcollecties (voor zover reeds digitaal).

In detail: 

De daaropvolgende  resultaten leiden naar individueel ontsloten advertenties, op alfabetische volgorde van voorletters/-naam. Voor deze gelegenheid rood omcirkeld zijn de namen van de gevonden persoon, groen omcirkeld de plaatsnaam als genoemd in de advertentie en blauw omcirkeld het jaartal. Tevens kunt u hier zien dat de naam Beeren ook is gevonden in advertenties op een andere naam. In dit voorbeeldscherm in advertenties op de naam Ariaens en Coenen. 


Dit is een gewijzigde en bijgewerkte versie van het bericht van 5 februari 2013.

vrijdag 6 december 2013

Online Octrooiregister als bron

Een mooie online bron die niet vaak wordt gebruikt door familiehistorici is het Octrooiregister. Via dit register kunnen leuke sporen uit iemands werkzame leven worden achterhaald. Online kunnen de gegevens van één eeuw octrooien worden ingezien.

Via de website van het NL Octrooicentrum kan worden gezocht in een elektronisch databank waarin alle openbare informatie over gepubliceerde Nederlandse octrooien vanaf 1912 toegankelijk is gemaakt. Het betreft de informatie over Nederlandse octrooiaanvragen, Nederlandse octrooirechten en Nederlandse octrooicertificaten.
Op de website kan zowel eenvoudig als uitgebreid worden gezocht. Met name via het uitgebreid zoeken kan een schat aan gegevens worden teruggevonden. Deze zoekfunctie is vooral bedoeld voor juridisch gebruik en biedt veel mogelijkheden om te zoeken op diverse soorten datums en nummers van vergunningen, verleningen, bezwaren etc. Maar er bestaat ook een aantal ingangen op personen:
  • (Voorlopige) domiciliehouder
  • Aanvrager / houder
  • Gemachtigde
  • Laatste jaartaksbetaler
  • Licentiehouder
  • Pandhouder
  • Uitvinder
  • Verzoeker advies
Er kan op al deze zoektermen tegelijk worden gezocht door ze één voor één aan te klikken en middels de operator OR toe te voegen aan het zoekveld. Bijv.:
voorlopigedomiciliehouder:jansen OR aanvragerhouder:jansen OR gemachtigde:jansen OR laatstejaartaksbetaler:jansen OR licentiehouder:jansen OR pandhouder:jansen OR uitvinder:jansen OR verzoekeradvies:jansen
Dit is alleen verstandig met zogenaamde 'kleine namen', want bovenstaande zoekopdracht met Jansen leidt tot méér dan 30.000 resultaten, waarvan er maar 1.000 worden getoond. Beperken van de zoekopdracht of toevoegen van voornamen of een bepaalde zoekperiode (met operator AND) is dan aan te bevelen.