donderdag 21 november 2013

Lidmaatregisters Groningen

De website www.lidmatengroningen.nl bevat per kerkdorp de bewerkingen van alle registers van lidmaten van de gereformeerde (hervormde) kerken in de provincie Groningen buiten de stad, van vóór invoering van de Burgelijke Stand in 1811.
De website is oorspronkelijk onder de titel Ledematen provincie Groningen opgezet door Menne Glas in samenwerking met een aantal vrijwilligers. Het beheer van de site is sinds enige tijd overgedragen aan RHC Groninger Archieven. 


Mensen werden opgenomen in een lidmaatregister zodra ze als belijdend lid deel gingen uitmaken van de kerkgemeenschap van een kerspel. Nieuwe inschrijvingen kwamen voort uit het feit dat iemand belijdenis had gedaan of wanneer iemand nieuw als belijdend inwoner in een kerkspel arriveerde. Belijdenis deden de meeste mensen vanaf 18-jarige leeftijd tot een jaar of 25, maar er zijn ook uitzonderingen. Bij overlijden of verhuizing werd iemand uitgeschreven. In de registers werd ook bijgehouden waar iemand vandaan kwam of waar iemand naartoe vertrok. Lidmaatregisters zijn dus erg handig om verhuisbewegingen van mensen te achterhalen en soms, bij gebrek aan ander bronnenmateriaal, ook om te achterhalen wanneer iemand stierf of de minimaal geschikte leeftijd voor belijdenis bereikte.

Op de site kan gezocht worden per kerspel oftwele kerkdorp. Dat kan via een alfabetische index op kerspelnaam en door te zoeken via een landkaart. Voor elk kerkdorp zijn de inschrijvingen in het lidmaatregister als transcriptie chronologisch weergegeven. 

De zoekmogelijkheden binnen de site zijn beperkt. Zoeken op naam of variant kan binnen ieder kerkdorp met de browserfunctie Contr-F. De hele site kan worden doorzocht binnen Google met de zoekvraag site:www.lidmatengroningen.nl 'gezochte naam', bijv. site:www.lidmatengroningen.nl jansen

Binnen het project VanPapier Naar Digitaal zijn de foto's van de oorspronkelijke teksten gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten