maandag 11 november 2013

Franse stamboeken leger van Napoleon worden gedigitaliseerd

Het Franse Ministerie van defensie gaat de Stamboeken van het Leger van Napoleon digitaal via internet ter beschikking stellen. Onlangs werd aangekondigd dat dit binnenkort gaat gebeuren, waarschijnlijk met het oog op de jubileumjaren 2014 en 2015. 

Deze stamboeken worden bewaard bij de Service Historique de la Défense te Vincennes, een oostelijke voorstad van Parijs. Daar zijn ze nu alleen op reservering in te zien, hetgeen in de praktijk erg onhandig is en veel tijd vraagt. De stamboeken maken deel uit van een geheel van 25.000 registers, die de periode 1706-1909 omvatten. Men begint met het beschikbaar stellen van de militaire inschrijvingen uit (ongeveer) de periode van het 1e Franse Keizerrijk onder Napoleon (1803-1815), nl. de zogenaamde sous-séries GR 20 YC et GR 21 YC, die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde (Garde Imperiale) en de regimenten Infanterie van Linie (de Ligne). 

Ook voor Nederlanders is dit goed nieuws, omdat er nogal wat Nederlanders dienst hebben gedaan in het leger van Napoleon.  De stamboeken zullen t.z.t. ter beschikking worden gesteld via de website Mémoire des Hommes  van het Franse Ministerie van Defensie.  

(Met dank aan Bas Lems en Willem Borstel)

Aanvulling 7 dec. 2014: Inmiddels zijn de Stamboeken gedigitaliseerd. Er bestaat nog geen mogelijkheid om via een index te zoeken op naam. Maar achterin elk stamboek staat wel een namenlijst. Frank van de Velde maakte een handige handleiding om daarvan gebruik te maken. Zie diens website.


Zie voor onderzoek naar militairen uit het leger van Napoleon ook de eerdere bijdrage over de Gemedailleerden van Sint-Helena.

1 opmerking: