donderdag 21 november 2013

Lidmaatregisters Groningen

De website www.lidmatengroningen.nl bevat per kerkdorp de bewerkingen van alle registers van lidmaten van de gereformeerde (hervormde) kerken in de provincie Groningen buiten de stad, van vóór invoering van de Burgelijke Stand in 1811.
De website is oorspronkelijk onder de titel Ledematen provincie Groningen opgezet door Menne Glas in samenwerking met een aantal vrijwilligers. Het beheer van de site is sinds enige tijd overgedragen aan RHC Groninger Archieven. 


Mensen werden opgenomen in een lidmaatregister zodra ze als belijdend lid deel gingen uitmaken van de kerkgemeenschap van een kerspel. Nieuwe inschrijvingen kwamen voort uit het feit dat iemand belijdenis had gedaan of wanneer iemand nieuw als belijdend inwoner in een kerkspel arriveerde. Belijdenis deden de meeste mensen vanaf 18-jarige leeftijd tot een jaar of 25, maar er zijn ook uitzonderingen. Bij overlijden of verhuizing werd iemand uitgeschreven. In de registers werd ook bijgehouden waar iemand vandaan kwam of waar iemand naartoe vertrok. Lidmaatregisters zijn dus erg handig om verhuisbewegingen van mensen te achterhalen en soms, bij gebrek aan ander bronnenmateriaal, ook om te achterhalen wanneer iemand stierf of de minimaal geschikte leeftijd voor belijdenis bereikte.

Op de site kan gezocht worden per kerspel oftwele kerkdorp. Dat kan via een alfabetische index op kerspelnaam en door te zoeken via een landkaart. Voor elk kerkdorp zijn de inschrijvingen in het lidmaatregister als transcriptie chronologisch weergegeven. 

De zoekmogelijkheden binnen de site zijn beperkt. Zoeken op naam of variant kan binnen ieder kerkdorp met de browserfunctie Contr-F. De hele site kan worden doorzocht binnen Google met de zoekvraag site:www.lidmatengroningen.nl 'gezochte naam', bijv. site:www.lidmatengroningen.nl jansen

Binnen het project VanPapier Naar Digitaal zijn de foto's van de oorspronkelijke teksten gepubliceerd.

woensdag 20 november 2013

Delpher. De centrale toegang tot Nederlandse historische teksten

Delpher is de nieuwe centrale toegang tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke en erfgoedinstellingen. In Delpher kan full-text worden gezocht in boeken, tijdschriften, kranten en radiobulletins. De radiobulletins betreffen de uitgetikte teksten van de ANP-radiobulletins van 1937-1989. In totaal gaat het om tientallen miljoenen gedigitaliseerde en geOCRde  pagina's. Voor iedere onderzoeker natuurlijk een mer à boire, zeker ook voor de familiehistoricus.

Delpher is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut en de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht. Via Delpher kunnen kranten worden doorzocht afkomstig uit de collecties van een groot aantal archieven, bibliotheken en wetenschappelijke en erfgoedinstellingen.  Daaronder ook buitenlandse instellingen uit Suriname, Engeland, België, Duitsland, Canada en de VS die waardevolle Nederlandse historische teksten bezitten..

De komende jaren zal de omvang van het totale aanbod in Delpher bijna verdubbelen van 30 miljoen tot 50 miljoen pagina’s. Zie hier voor een overzicht van collecties in de pijplijn. Daarnaast zullen er in de loop der tijd steeds meer geavanceerde functionaliteiten worden toegevoegd, onder andere voor het zoeken, vinden en opslaan van resultaten.

maandag 11 november 2013

Franse stamboeken leger van Napoleon worden gedigitaliseerd

Het Franse Ministerie van defensie gaat de Stamboeken van het Leger van Napoleon digitaal via internet ter beschikking stellen. Onlangs werd aangekondigd dat dit binnenkort gaat gebeuren, waarschijnlijk met het oog op de jubileumjaren 2014 en 2015. 

Deze stamboeken worden bewaard bij de Service Historique de la Défense te Vincennes, een oostelijke voorstad van Parijs. Daar zijn ze nu alleen op reservering in te zien, hetgeen in de praktijk erg onhandig is en veel tijd vraagt. De stamboeken maken deel uit van een geheel van 25.000 registers, die de periode 1706-1909 omvatten. Men begint met het beschikbaar stellen van de militaire inschrijvingen uit (ongeveer) de periode van het 1e Franse Keizerrijk onder Napoleon (1803-1815), nl. de zogenaamde sous-séries GR 20 YC et GR 21 YC, die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde (Garde Imperiale) en de regimenten Infanterie van Linie (de Ligne). 

Ook voor Nederlanders is dit goed nieuws, omdat er nogal wat Nederlanders dienst hebben gedaan in het leger van Napoleon.  De stamboeken zullen t.z.t. ter beschikking worden gesteld via de website Mémoire des Hommes  van het Franse Ministerie van Defensie.  

(Met dank aan Bas Lems en Willem Borstel)

Aanvulling 7 dec. 2014: Inmiddels zijn de Stamboeken gedigitaliseerd. Er bestaat nog geen mogelijkheid om via een index te zoeken op naam. Maar achterin elk stamboek staat wel een namenlijst. Frank van de Velde maakte een handige handleiding om daarvan gebruik te maken. Zie diens website.


Zie voor onderzoek naar militairen uit het leger van Napoleon ook de eerdere bijdrage over de Gemedailleerden van Sint-Helena.

vrijdag 8 november 2013

Zeemansleed: geboren of overleden aan boord

Internet biedt de familiehistoricus steeds weer aangename verrassingen. Bijvoorbeeld de website ZeemansleedDe website bevat een alfabetische opsommingen van mensen die zijn overleden of werden geboren aan boord van een schip tussen 1800 en heden. Dus strikt genomen niet alleen zeemansleed, maar ook zeemansvreugd. De vermeldingen op de website zijn incl. details als geboorte- en overlijdensdatums en -plaatsen, namen ouders, plaats van aangifte, beroepen.
Daarnaast bevat de website gedetailleerde gegevens over de genoemde schepen, waaronder naam gezagvoerder, bouwjaar, type schip, afmetingen, tonnage etc. 
De website is een initiatief van Piet Boltjes.
(Via @Sneuperdokkum)

maandag 4 november 2013

Nieuwe website voor RKD Databases

Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) heeft een nieuwe website voor raadpleging van de rijke RKD Databases: RKD Explore. Al eerder schonken we in Bronnen dossier@CBG aandacht aan de online databases van het RDK, waarin iedereen op zoek kan naar biografische informatie over kunstenaars en eventuele portretten van voorouders.Nu is de toegang tot die databases verbeterd en zijn ze toegankelijk via nieuwe URL's.