vrijdag 1 maart 2013

Belgische dtb's en burgerlijke stand doorzoekbaar

De website van het Rijksarchief van België maakt miljoenen akten uit de verschillende Belgische parochieregisters en burgerlijke stand gratis beschikbaar. De bijna 25.000 Belgische parochieregisters en de burgerlijke stand tot 1912 worden doorzoekbaar gemaakt, naast enige aanvullende bronnen.De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze toegevoegd aan de website. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden die ook ingescand. Op dit moment is vooral een groeiende hoeveelheid index-gegevens beschikbaar. Afbeeldingen zijn er nog niet zoveel beschikbaar, maar ook dat zal gaan groeien.

Gebruik van de website is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel zich wel registreren.
De website biedt ook een overzicht van opgenomen parochieregisters en registers burgerlijke stand.

Overzicht gedigitaliseerde Europese staatsalmanakken

Bij de samenstelling van de genealogieën in o.a. het Nederland's Adelsboek en het Nederland's Patriciaat maken de onderzoekers van het CBG veelvuldig gebruik van regeringsalmanakken van verschillende staten, zoals de Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden. In de meeste Europese staten verschenen tenminste een tijd lang soortgelijke publicaties onder verschillende benamingen, zoals Staatsalmanak, Staatskalender, Hof-Büchlein, Adress-Handbuch, Almanach Royal, Almanach Impérial etc.

In deze jaarlijks verschijnende boekwerken staan gegevens over overheidsorganisaties (ministeries, provincies, leger, rechterlijke macht etc) en de namen van de belangrijkste functionarissen. De almanakken geven een goed beeld van de organisatie van de overheid en van carrières en sociale netwerken.

Op internet is inmiddels een aanzienlijk aantal van die almanakken digitaal te vinden. De Duitse GenWiki geeft een handig overzicht van een groot aantal digitaal beschikbare almanakken uit m.n. de 18e en 19e eeuw, vanwaar je kunt doorklikken naar het digitale exemplaar. Met name veel voormalige Duitse staten en Frankrijk en Italië zijn goed vertegenwoordigd. Je moet een beetje geluk hebben dat de voor eigen onderzoek relevante jaren digitaal beschikbaar zijn.

Voor Nederlands onderzoek is, naast een klein aantal Nederlandse en Belgische Staatsalmanakken, een aantal buitenlandse almanakken speciaal interessant. Bijvoorbeeld:
  • De Franse Almanach Impérial, vanwege de inlijving van (een deel van) de Nederlandse provincies in de Napoleontische tijd. 
  • Verder ook de Almanach Electoral Palatin (Palts-Neuburg), vanwege de Nederlandse bezittingen Heerlijkheid Ravenstein en het Markiezaat van Bergen op Zoom 
  • en de Adres-Calender von Preussen, vanwege het Herzogthum Cleve (incl. de Kleefse enclaves in de Gelderse Liemers) en het naburige Geldern en Ostfriesland.