vrijdag 1 februari 2013

Nederlands Dagboekarchief bij het Meertens Instituut

Vanaf 11 februari 2013 biedt het Meertens Instituut onderdak aan de snel groeiende collectie van ongepubliceerde dagboeken, autobiografieën en memoires van het Nederlands Dagboekarchief. Doel van beide instanties is deze documenten van de ondergang te behoeden en in dienst te stellen van wetenschappelijk en particulier onderzoek en het onderwijs. Zie ook de speciale website van het Nederland Dagboekarchief.

Het archief heeft behalve een wetenschappelijke ook een bredere maatschappelijke functie. Dagboeken en andere egodocumenten geven het verleden een menselijk gezicht en maken het op een unieke, persoonlijke manier toegankelijk voor een breed publiek. Het Nederlands Dagboekarchief haakt in op de groeiende interesse in de vaderlandse geschiedenis en in het Nederlands erfgoed. Het Nederlands Dagboekarchief is een aparte collectie van het Meertens Instituut in Amsterdam.

Bij familiehistorisch onderzoek wordt de vondst van een oud dagboek veelal met gejuich gevierd. Dus vroeg of laat is het verstandig ook deze groeiende collectie eens te raadplegen. Uiteraard zijn i.v.m. privacy dagboeken en metagegevens over de dagboeken alleen onder strikte voorwaarde in te zien. Ook gelden er restricties voor het eventueel publiceren van gegevens uit de dagboeken.

Indien mensen een goed heenkomen zoeken voor dagboeken uit hun bezit waar ze  geen raad mee weten kunnen zij contact opnemen met het  Nederlands Dagboekarchief.

1 opmerking: