vrijdag 15 februari 2013

Mooie website KB: gedigitaliseerde Tijdschriften 1850-1940

Met ingang van 15 februari zijn 1,5 miljoen pagina’s van 80 verschillende Nederlandse tijdschriften gratis online in te zien via de speciale website Tijdschriften 1850-1940 van de Koninklijke Bibliotheek. Het zijn tijdschriften uit de periode 1850–1940 op het gebied van literatuur, religie, wetenschap, recht, politiek, cultuur en sport. Ze komen uit de collecties van de KB, de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Haags Gemeentearchief en de Onderwijsinspectie.
Er kan full text worden gezocht door alle titels. Via geavanceerd zoeken kan ook één enkele titel worden doorzocht. 


Deze verzameling tijdschriften betreffende zéér uiteenlopende onderwerpen biedt prachtige mogelijkheden voor familiehistorisch onderzoek. Zo zal iemand met veel onderwijzers in de familie mogelijk veel leuk materiaal vinden in de opeenvolgende versies van het tijdschrift Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs. Daarin o.a. ook berichten over aanstellingen van onderwijzers. In het tijdschrift Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland (1844-1917) staat weer veel over muzikanten en dirigenten en de titel Advocatenblad (1918-1939) spreekt in dit verband voor zich.  Als voorbeeld van eventueel inspirerende titels noem ik nog:
  • De maasgouw: weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1879-1939
  • Marineblad 1886-1939  
  • Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 1853-1939
  • Tijdschrift voor Neerland’s Indië 1838-1902
  • De vrijdagavond: joodsch weekblad 1924-1932
  • Stemmen voor waarheid en vrede : evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken: nieuwe serie van de Boekzaal 1864-1925

Zie de website voor een totaaloverzicht van de 80 tijdschriften.

vrijdag 1 februari 2013

Nederlands Dagboekarchief bij het Meertens Instituut

Vanaf 11 februari 2013 biedt het Meertens Instituut onderdak aan de snel groeiende collectie van ongepubliceerde dagboeken, autobiografieën en memoires van het Nederlands Dagboekarchief. Doel van beide instanties is deze documenten van de ondergang te behoeden en in dienst te stellen van wetenschappelijk en particulier onderzoek en het onderwijs. Zie ook de speciale website van het Nederland Dagboekarchief.

Het archief heeft behalve een wetenschappelijke ook een bredere maatschappelijke functie. Dagboeken en andere egodocumenten geven het verleden een menselijk gezicht en maken het op een unieke, persoonlijke manier toegankelijk voor een breed publiek. Het Nederlands Dagboekarchief haakt in op de groeiende interesse in de vaderlandse geschiedenis en in het Nederlands erfgoed. Het Nederlands Dagboekarchief is een aparte collectie van het Meertens Instituut in Amsterdam.

Bij familiehistorisch onderzoek wordt de vondst van een oud dagboek veelal met gejuich gevierd. Dus vroeg of laat is het verstandig ook deze groeiende collectie eens te raadplegen. Uiteraard zijn i.v.m. privacy dagboeken en metagegevens over de dagboeken alleen onder strikte voorwaarde in te zien. Ook gelden er restricties voor het eventueel publiceren van gegevens uit de dagboeken.

Indien mensen een goed heenkomen zoeken voor dagboeken uit hun bezit waar ze  geen raad mee weten kunnen zij contact opnemen met het  Nederlands Dagboekarchief.