donderdag 6 september 2012

Nieuwe winkels Sint-Nicolaasgilde Den Haag, jan-mei 1750


In het septembernummer 2012 van Genealogie (blz. 34-35) verscheen van Rob van Drie het artikel Voorouders in archieven van gilden. Van de Middeleeuwen tot de Franse tijd 'monopoliseerden' gilden binnen de stad bepaalde beroepen en producten. Onderzoek in de archieven van gilden levert informatie op over de uitoefening van bepaalde beroepen en gegevens over individuele gildeleden.
Als voorbeeld volgen hier de inschrijvingen in het 'register van nieuwe winkels', over de eerste vijf maanden van 1750, van het Haagse Sint-Nicolaas- of kramersgilde.


Haags Gemeentearchief, ambachtsgilden nr. 376, inv.nr. 136, jan t/m mei 1750

26.1 Anthoni van Linden, Hagenaar, koffie en thee (blz. 1)
2.2 Gerrit van Herkhuijse, heeft burgerbrief, in het Spekstraetie, koffie en thee
9.2 Louis Chaudon, in de Korte Pooten, verkoopt galanterie
9.2 Bartholomeus van Meerloo, verkoopt kanten, woont op Slickendt (blz. 2)
9.2 Johannes Grijn, Hagenaar, koffie en thee, woont Bleijenburg
5.3 Jacob Michielse, burgerbrief d.d. 19.12.1732, koffie en thee, gereformeerd
9.3 Barent Janse, burgerbrief d.d. 21.1.1750, woont Leidse Wagens, gaat wonen op de Plaats, koffie en thee, rooms
9.3 Jan Renssen, burgerbrief 26.1.1750, koffie en thee, woont in Oranje Jager op hoek Mallie Straetie, gereformeerd (blz. 3)
10.3 Engelbert Joosten, burgerbrief 26.3.1741, koffie en thee, garen en band, woont West Eynde, gereformeerd
11.3 Jacobus Kelder, geboren uit burgers en schutters ouders, heeft eed gedaan als schutter, 11.3.1750, verkoopt koffie en thee, tegenover de Leidse schuiten
12.3 Mordechaij Campur, is Jood, burgerbrief d.d. 12.12.1729, koffie, woont in het Scherm Poortie (blz. 4)
13.3 Arriantie Rotteveel, wed. Christiaan Binkers, vader was burger en schutter, koffie en thee, woont onder de Uylleboom, rooms
16.3 Johannes Evertsen, burgerbrief d.d. 26.1.1750, koffie en thee, Nieuwe Haaven over de Scheeteldoekshaaven, is luthers
16.3 Lauwerens Schaasbergen, burger en schutter, woont Waagenstraat, koffie en thee, gereformeerd (blz. 5)
17.3 Cristiaen Esgard, burgerbrief 4.3.1750, woont op het Slikend, naast de Grosier, koffie en thee, gereformeerd
27.3 Johanna Duynevelt, wed. Martinus van Tongeren, uit burgerouders, verkoopt koffie en thee, uit consideratie en medelijden [betaalt daarom minder]
27.3 Joseph Scheffer, is een 'lijftrewant van zijn hoogheit' [lijfknecht], burgerbrief d.d. 27.3.1750, koffie en thee, woont achter de Kloosterkerk, gereformeerd (blz. 6)
3.4 Johannes Moor, burgerbrief d.d. 11.3.1750, koffie en thee, woont in de Weijen van de Bagijnnestraat, luthers
6.4 Franssois Swart, burgerbrief d.d. 6.4.1750, woont aan de Wal, tegenover de gortmolen, gereformeerd
6.4 Franciskus Geerts, burgerbrief d.d. 6.4.1750, koffie en thee, woont Pavillonsgragt, rooms (blz. 7)
6.4 Catharina Vester, burgerbrief d.d. 6.4.1750, koffie en thee, woont Zuijtwestsingel, gereformeerd
9.4 Barent Elias Pollack, uit burgerouders, op het Spuij, koffie en thee, Jood
9.4 Marynis Maas, schutter en burger, woont Westende, kousen, Hagenaar, gereformeerd
10.4 Pieter Romijn, burgerbrief d.d. 9.6.1749, koffie en thee, woont Tweede Molstraat, gereformeerd (blz. 8)
13.4 Johannes Schattel, burgerbrief d.d. 6.4.1750, Lange Gragt, koffie en thee, luthers
13.4 Matthieu de la Bouchere, burgerbrief, Spuijstraat, lakens en zijden stoffen, gereformeerd
13.4 J.L. Iver, burgerbrief, woont Spuijstraat, lakens en zijden stoffen, gereformeerd
13.4 Emanuel Bertsinger, 'adjudant van de lijftrewanten' (lijfknechten), burgerbreif d.d. 30.6.1747, op de Nieuwehaven tegenover de Houtmarkt, koffie en thee, gereformeerd (blz. 9)
15.4 Cristiaan Everhard Frank, burgerbrief d.d. 13 (15?) 4.1750, woont op de Geest, koffie en thee, geboren in Den Haag, luthers
15.4 Pietronella de Langh, burgerbrief d.d. 13.4.1750, in de Slop van Drie Boeren, koffie en thee, gereformeerd
15.4 Anthonette Albertse, vrouw van de deurwaarder van de koffie en thee, burgerbrief d.d. 13.4.1750, uit consideratie [betaalt minder]
22.4 Carrel van der Spriel, Hagenaar, uit burgerouders, woont in 't Halstraetie, koffie en thee, gereformeerd (blz. 10)
27.4 Johannes Huijs, burgerbrief d.d. 16.2.1750, in de Loopschans, koffie en thee, gereformeerd
4.5 Jan van Egten, burgerbrief d.d. 9.3.1750, woont in de Bagijnnestraat, koffie en thee, gereformeerd
5.5 Isaac Regnier, burgerbrief 4.5.1750, woont op 't Zant bij de Houdtmarkt, koffie en thee, gereformeerd
5.5 Johannes van Ommeren, burgerbrief d.d. 27.4.1750, woont Boekhorststraat, koffie en thee, gereformeerd (blz. 11)
6.5 Melchior Wensloo, burgerbrief 17.2.1719, woont in de Raamstraat, koffie en thee, luthers
6.5 Bartholomeus Bartnia, burgerbrief d.d. 14.1.1735, woont Moolestraat, bij de Franje, koffie en thee, rooms
16.5 Pieternel Verseef, Haagse, uit burgers en schutters ouders, woont Beestemarkt op hoek Hamerslop, koffie en thee, gereformeerd
16.5 Daniel Servaas, zoon van Pieter Servaas, burgerouders, in 't Raam, koffie en thee, gereformeerd (blz. 12)
19.5 Abraham de Haan, burgerbrief d.d. 2.10.1747, woont op 't Spuij, linnen, gereformeerd
22.5 Jan van Dam, burger en schutter, uit burgerouders, woont op hoek Flueele Burgwal, koffie en thee
23.5 Dijna Dame, weduwe van Frans Helmans, burgerbrief d.d. 22.4.1750, woont onder de Uijlleboom, koffie en thee, rooms
24.5 Jan van Dijk, burgerbrief d.d. 8.5.1750, woont Kiekertraatie, koffie en thee, rooms (blz. 13)
25.5 Jacob Lamberger, burgerbrief 23.1.1750, woont Elsemoerstraat, koffie en thee, rooms
25.5 Anthonie Braams, schutter en burger, woont in hete Lammetie Groen, kofie en thee, rooms
25.5 Pieter de Heijder, van Antwerpen, boete wegens koopmanschappen thuisgebracht te hebben tegen de gildebrief
25.5 Jasper Egtberts, linnenkoper, boete
25.5 Pieter van der Sman, Hagenaar, geboren uit burgerouders, woont op het Spuij, koffie en thee, gereformeerd (blz. 14)
26.5 Jan Rustgemoet, op de Luijsemarkt, garen en band
26.5 Gerrit Hamel, schutter en burger, Koediefstraat, koffie en thee
26.5 Hendrina Plesterius, uit schutter en burger ouders, in de Corte Poten, hoek Koediefstraat, verkoopt koffie in compagnie
26.5 Johanna Plesterius, uit schutter en burger ouders, in de Korte Pooten, hoek Koediefstraat, verkoopt koffie en thee in compagnie (blz. 15)
26.5 Engeltie Meyerink, weduwe van Leendert Stiefs, burgerbrief d.d. 26.5.1750, in de Baggijnestraat, in de Nieuwe Bril, koffie en thee, garen en band
27.5 Geertruy van Rensen, weduwe van Roelof de Groot, burgerbrief d.d. 13.4.1744, woont in 't Paddemoes, in de Duyf, koffie en thee, gereformeerd
27.5 Gerrardus van der Hooft, burgerbrief d.d. 14.1.1750, woont in de Bagijnnestraat, koffie en thee, garen en band, rooms
28.5 Willemina van der Lee, weduwe David Pino, die burger en schutter was, woont in 't Agterom, kant (blz. 16)
28.5 Johannes van den Brandt, burgerbrief 27.5.1750, woont in het Lammetje Groen, koffie en thee, gereformeerd
28.5 Pieter Honne, burgerbrief d.d. 4.5.1750, woont Bellestraat, koffie en thee, gereformeerd
28.5 Nicolaas Bouseni, schutter en burger, woont Vlaemmestraat, garen en sajet, gereformeerd
29.5 Johan Hendrik Pitsch, burgerbrief d.d. 28.4.1749, woont Harderstraat, koffie en thee, gereformeerd (blz. 17)
29.5 Nicolaas van Putte, Hagenaar, schutter en burger, in het Rijs en Brijstraatie, koffie en thee, gereformeerd
29.5 Johan Christoffel Bertelmans, burgerbrief d.d. 4.5.1750, op de Beestemarkt, tegenover de Haamerslop, koffie en thee, gereformeerd
29.5 Aelbert van Olst, van schutters en burger ouders, in de Molstraat bij de Boekhorststraat, koffie en thee, gereformeerd
29.5 Johannes Meijer, schutter en burger, woont onder de Uylleboom, koffie en thee, rooms (blz. 18)
30.5 Dirk Formijn van Hemert, burgerbrief d.d. 9.2.1750, woont Noortende, koffie en thee, gereformeerd
30.5 Roedolf Heijsteker, burgerbrief d.d. 30.5.1750, woont aan de Mallemoolen, koffie en thee, garen en band, luthers