dinsdag 10 juli 2012

Zoeken in Schotse adresboeken 1773-1911

De website Scottish Post Office directories van de National Library of Scotland biedt een perfecte basis voor een zoektocht naar eventuele Schotse familie. Meer dan 700 gedigitaliseerde postgerelateerde naslagwerken uit de periode 1773-1911 beslaan het grootste deel van Schotland en zijn op de website te raadplegen


In de verschillende alfabetische lijsten van inwoners kunnen mensen makkelijk worden teruggevonden, met informatie over hun adres en beroep. De zogenaamde 'post office directories' kunnen worden vergeleken met de Nederlandse adresboeken. Sommige directories bevatten ook gegroepeerde gegevens over bepaalde bevolkings- of beroepsgroepen zoals juristen, doktoren, verzekeraars etc. Alle directories kunnen centraal doorzocht worden. Er bestaat een mogelijkheid voor Advanced search. De website bevat ook links naar gedigitaliseerde oude stadsplattegronden van de National Library of Scotland.

dinsdag 3 juli 2012

Memories van Successie Gelderland 1818-1927 digitaal

Het Gelders Archief heeft de memories van successie in Gelderland over de periode 1818 tot 1927 gedigitaliseerd. Deze documenten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van het Gelders Archief.

In een memorie van successie staat een overzicht van de bezittingen en schulden van een overledene.


Een belastingambtenaar stelde de memorie op, die diende om de hoogte van de successierechten (belasting over een erfenis) vast te stellen. In deze documenten zijn terug te vinden: de naam van de overledene, plaats en datum van overlijden, overzicht van de bezittingen en schulden (en kadastrale aanduiding), naam en woonplaats van de erfgenamen en, als er een testament is, de datum van het testament en de naam van de notaris. Kinderen en (achter)kleinkinderen hoefden voor 1878 geen successierechten te betalen.

Een index op de memories is online nog niet beschikbaar, waardoor men nog niet op naam kan zoeken. Tot nader order zal de onderzoeker zich daarom nog bladerend door de scans van de memories een weg moeten banen naar de gezochte combinatie van Belastingkantoor, Datum en Naam Overledene. Op de website van het Gelders Archief wordt uitgelegd hoe u daarbij te werk moet gaan.

In het kort:
  • Zorg dat je weet waar en wanneer de persoon in kwestie gestorven is. Afhankelijk van de woonplaats moest men zich voor het opmaken van een memorie van successie wenden tot een bepaald belastingkantoor. Die stonden niet in iedere gemeente. 
  • Zoek in de speciale tabel van belastingkantoren op waar de memorie zal zijn opgemaakt.
  • Ga daarna naar het overzicht van de verschillende kantoren, waar op de naam van het gezochte kantoor kan worden doorgeklikt naar de digitale toegang op de website van Gelders Archief.

  • Klik daar op "inventaris" (zie rode pijl in bovenstaande afbeelding)
  • Voor memories van ná 1855 kan men daarna zoeken in de scans van de alfabetische index op namen van overledenen (Tafel V-bis), waarna men door kan naar de scans van de memories zelf (Register-IV).
  • Voor memories van vóór 1856 heeft met alleen de beschikking over de chronologisch gerangschikte scans van de memories in Register-IV.Voor genealogen en andere historisch geïnteresseerden is hiermee een prachtige bron online beschikbaar gekomen. Een index op naam volgt later, evenals de mogelijkheid om de scans ook te downloaden.