dinsdag 12 juni 2012

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922)

Sinds begin dit jaar zijn de West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar in de leeszaal van het West-Vlaams Archief in Sint-Andries.

Sinds 2004 liep in de Provinciale Archiefdienst een grootschalig digitaliseringsproject om de militieregisters op een hedendaagse manier te ontsluiten. Eind 2011 werden de laatste boeken verwerkt. De onderzoeker kan nu digitaal in de 1.308 registers zoeken aan de hand van 317.555 scans. De militieregisters bevatten inschrijvingen van de kandidaat militaire dienstplichtigen uit de West-Vlaamse gemeenten. Van elke dienstplichtige zijn allerlei interessante gegevens opgenomen: geboortedatum en geboorteplaats, woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of gegevens over de militaire carrière, en - tot 1871 - ook de fysieke kenmerken, zoals lichaamsgrootte, vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en andere lichamelijke bijzonderheden. Dit is natuurlijk vooral interessant voor genealogen met Vlaamse kwartieren of takken. De registers kunnen natuurlijk ook aangewend worden voor breed historisch onderzoek, bv. naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de alfabetiseringsgraad, de beroepsstructuur, enz. bij de rekruten.

De ingescande militieregisters kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur geraadpleegd worden in de leeszaal van het Provinciaal Archiefgebouw aan de Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries. Zie ook de website van het West-Vlaams Archief.

Zie Wikipedia voor een overzicht van gemeenten die onder de Belgische provincie West-Vlaanderen vallen.

2 opmerkingen:

  1. Is er bekend hoe in dit digitale archief gezocht moet worden, kan er op naam gezocht worden of moet er eerst gezocht worden in inschrijvingsregisters van de compagnie zoals in Den Haag

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Voor nadere vragen betreffende deze collectie bij West-Vlaams Archief kunt u terecht bij:
    johan.vannieuwenhuyse@west-vlaanderen.be
    of tel.: 00 32 (0)50 40 72 70

    BeantwoordenVerwijderen