maandag 18 juni 2012

Gezinskaarten Rotterdam 1880-1941 digitaal

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft afgelopen voorjaar ca. zeshonderdduizend Gezinskaarten laten digitaliseren. De scans van de kaarten zijn gratis toegankelijk gemaakt via Digitale Stamboom Rotterdam. (Vakje gezinskaarten aanvinken.) Het gemeentearchief spreekt met recht van een 'digitale goudmijn voor familieonderzoek'.

Gezinskaarten waren tussen 1880 en 1941 een onderdeel van de bevolkingsregistratie. Van alle inwoners van de stad werden de gegevens bijgehouden, zoals naam, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, beroep en kerkgenootschap. Op een gezinskaart staan de gegevens van alle op hetzelfde adres samenwonende leden van een gezin bij elkaar. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. Dit was meestal de man en vader, soms een weduwe of een gescheiden vrouw. De echtgenote en de kinderen volgen verderop op de kaart. Sommige ‘gezinnen’ bestonden uit enkele ongehuwde broers en zusters. Vaak is dan de oudste de hoofdbewoner. Inwonende familieleden werden bijgeschreven op de gezinskaart, inwonende personeelsleden kregen een eigen kaart. Vanaf 1910 kregen alle alleenstaanden een eigen kaart (ook als ze inwoonden, behalve bij hun ouders).In de periode 1910-1938 staan alle inwoners van de toenmalige stad Rotterdam in de gezinskaarten ingeschreven. Sommige gezinnen komen echter al vanaf 1880 in het bestand voor. In 1938 begon de gemeente de gegevens van nog levende personen over te brengen op persoonskaarten. Na enkele onderbrekingen werden de laatste Rotterdamse gezinskaarten in 1941 afgesloten.
Tussen 1938 en 1941 zijn alle gezinskaarten omgezet in persoonskaarten. Voor iedereen die op dat moment nog in leven was en in Rotterdam stond ingeschreven werd een persoonskaart aangelegd. Op de voorkant van de gezinskaart werd dan een stempel gezet:  “VOOR No.       P.K. AANGELEGD”, waarbij in het open stuk de volgnummers werden geschreven van de personen voor wie persoonskaarten waren gemaakt. De namen van deze personen werden niet doorgehaald, omdat ze in Rotterdam bleven wonen.
De persoonskaarten zijn niet bij het gemeentearchief beschikbaar. Als de betreffende persoon inmiddels is overleden, kan bij het Centraal Bureau voor Genealogie een uittreksel van de persoonskaart worden opgevraagd.

Op de website van Gemeentearchief Rotterdam kun je terecht voor méér informatie over de Gezinskaarten. Er is o.a. ook een verklarende lijst van gebruikte afkortingen.  Zie ook de mogelijkheid geavanceerd zoeken in de Digitale Stamboom Rotterdam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten