donderdag 21 juni 2012

Medewerkers KB winnen prijs op Hack4Europe!

Hack4Europe! is een serie bijeenkomsten georganiseerd door de Europeana Foundation om de technische mogelijkheden te verkennen van het principe van Open Data voor het digitale culturele erfgoed. Europeana beoogt een centrale ingang te zijn voor het digitale erfgoed van Europa en vormt een ware schatkamer aan beeldmateriaal.  

De Hack4Europe!-bijeenkomsten hebben het karakter van een soort wedstrijd. Van 13 - 15 juni vond één van die bijeenkomsten plaats in Leuven (Bel.).  Twee medewerkers van de KB vielen in de prijzen. Clemens Neudecker (Onderzoek - Europese Projecten) en René van der Ark (IT-Ontwikkeling) kregen de welverdiende prijs van hun collega's voor hun Portal Thingy
Portal Thingy is een applicatie die tekst van metadata in Europeana analyseert op het voorkomen van namen (persoon, plaats) en de gevonden namen koppelt aan dezelfde namen elders op Internet (bv Wikipedia). De gevonden koppeling kan door de gebruiker worden opgeslagen en locaties kunnen op een kaart getoond worden. Kortom: een veelbelovende applicatie voor familiehistorici.

Voor wie Portal Thingy wil uitproberen is een prototype beschikbaar: http://hack4europe.kbresearch.nl/. Gebruik 'firefox' als browser. Alleen dan werkt het goed. De liefhebbers van meer gedetailleerde technische informatie kunnen hier terecht. 

Op de weblog van Europeana zal de komende tijd meer informatie beschikbaar komen over de verschillende inzendingen voor Hack4Europe!.

maandag 18 juni 2012

Gezinskaarten Rotterdam 1880-1941 digitaal

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft afgelopen voorjaar ca. zeshonderdduizend Gezinskaarten laten digitaliseren. De scans van de kaarten zijn gratis toegankelijk gemaakt via Digitale Stamboom Rotterdam. (Vakje gezinskaarten aanvinken.) Het gemeentearchief spreekt met recht van een 'digitale goudmijn voor familieonderzoek'.

Gezinskaarten waren tussen 1880 en 1941 een onderdeel van de bevolkingsregistratie. Van alle inwoners van de stad werden de gegevens bijgehouden, zoals naam, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, beroep en kerkgenootschap. Op een gezinskaart staan de gegevens van alle op hetzelfde adres samenwonende leden van een gezin bij elkaar. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. Dit was meestal de man en vader, soms een weduwe of een gescheiden vrouw. De echtgenote en de kinderen volgen verderop op de kaart. Sommige ‘gezinnen’ bestonden uit enkele ongehuwde broers en zusters. Vaak is dan de oudste de hoofdbewoner. Inwonende familieleden werden bijgeschreven op de gezinskaart, inwonende personeelsleden kregen een eigen kaart. Vanaf 1910 kregen alle alleenstaanden een eigen kaart (ook als ze inwoonden, behalve bij hun ouders).In de periode 1910-1938 staan alle inwoners van de toenmalige stad Rotterdam in de gezinskaarten ingeschreven. Sommige gezinnen komen echter al vanaf 1880 in het bestand voor. In 1938 begon de gemeente de gegevens van nog levende personen over te brengen op persoonskaarten. Na enkele onderbrekingen werden de laatste Rotterdamse gezinskaarten in 1941 afgesloten.
Tussen 1938 en 1941 zijn alle gezinskaarten omgezet in persoonskaarten. Voor iedereen die op dat moment nog in leven was en in Rotterdam stond ingeschreven werd een persoonskaart aangelegd. Op de voorkant van de gezinskaart werd dan een stempel gezet:  “VOOR No.       P.K. AANGELEGD”, waarbij in het open stuk de volgnummers werden geschreven van de personen voor wie persoonskaarten waren gemaakt. De namen van deze personen werden niet doorgehaald, omdat ze in Rotterdam bleven wonen.
De persoonskaarten zijn niet bij het gemeentearchief beschikbaar. Als de betreffende persoon inmiddels is overleden, kan bij het Centraal Bureau voor Genealogie een uittreksel van de persoonskaart worden opgevraagd.

Op de website van Gemeentearchief Rotterdam kun je terecht voor méér informatie over de Gezinskaarten. Er is o.a. ook een verklarende lijst van gebruikte afkortingen.  Zie ook de mogelijkheid geavanceerd zoeken in de Digitale Stamboom Rotterdam.

dinsdag 12 juni 2012

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922)

Sinds begin dit jaar zijn de West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar in de leeszaal van het West-Vlaams Archief in Sint-Andries.

Sinds 2004 liep in de Provinciale Archiefdienst een grootschalig digitaliseringsproject om de militieregisters op een hedendaagse manier te ontsluiten. Eind 2011 werden de laatste boeken verwerkt. De onderzoeker kan nu digitaal in de 1.308 registers zoeken aan de hand van 317.555 scans. De militieregisters bevatten inschrijvingen van de kandidaat militaire dienstplichtigen uit de West-Vlaamse gemeenten. Van elke dienstplichtige zijn allerlei interessante gegevens opgenomen: geboortedatum en geboorteplaats, woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of gegevens over de militaire carrière, en - tot 1871 - ook de fysieke kenmerken, zoals lichaamsgrootte, vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en andere lichamelijke bijzonderheden. Dit is natuurlijk vooral interessant voor genealogen met Vlaamse kwartieren of takken. De registers kunnen natuurlijk ook aangewend worden voor breed historisch onderzoek, bv. naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de alfabetiseringsgraad, de beroepsstructuur, enz. bij de rekruten.

De ingescande militieregisters kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur geraadpleegd worden in de leeszaal van het Provinciaal Archiefgebouw aan de Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries. Zie ook de website van het West-Vlaams Archief.

Zie Wikipedia voor een overzicht van gemeenten die onder de Belgische provincie West-Vlaanderen vallen.

zaterdag 9 juni 2012

Lijst van schippers en schepen in het Groningse patentregister 1867-1868

In het juninummer 2012 van Genealogie (blz. 32-33) verscheen van Rob van Drie het artikel Schippers en schepen in het patentregister. Van 1805 tot 1893 moesten bepaalde beroepsgroepen het ‘patentrecht’ betalen. Vanaf 1823 betaalden ook binnenschippers deze belasting.  De administratie ervan is – voor zover bewaard – terug te vinden in de archieven van gemeenten. De ‘registers van patentschuldigen’, kortweg ‘patentregisters’, vormen voor de genealoog het meest informatieve deel van deze belastingadministratie. 

Tegeltableau met hektjalk
De schippers in het hier gepubliceerde Groningse patentregister zijn verdeeld in drie klassen: klasse 1 (nrs. 355-420, overdekte schepen), klasse 2 (421-458, niet overdekte schepen of daarmee gelijkgesteld) en schippers varend op een vaste bestemming (459-495). Elke klasse werd in een afzonderlijk register ingeschreven. De schippers woonden aan boord (a/b) of in een huis aan de wal in Groningen (waarvan het nummer in het bevolkingsregister is vermeld).

Groninger Archieven, archief 1399, Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 – 1916, inv.nr. 5752-5754volg
nr.
bev.
reg.


naam
type schip
naam schip
ton
naar
432
a/b
H.R.

Akkerman
schuitje
de vrouw Grietje
42

377
a/b
P.J.

Alartens
hektjalk
Juffer Aaltje
95

478
a/b
B.

Albers
tjalk
Elegina
87
Rotterdam
479
P 150
H.

Alberts & C.
trekschuit
nr. 4
12
Delfzijl
484
O 182.3
A.A.

Alting
trekschuit
nr. 2
12
Ulrum en Uithuizen
486
O 114
H.

Alting
trekschuit
nr. 7
12
Ulrum en Uithuizen
390
a/b
G.H.

Arends
tjalk
Gerdina
84

401
Gron.
P.J.

Bakker
hektjalk
de Cornelia
97

367
a/b
J.J.

Balk
tjalk
de vrouw Lummina
61

471
L 47
J.J.

Balk
stoomboot
Sophia
66
Schiermonnikoog
439
U 37.2
A.

Berkmeijer
praam
Lastdrager
15

440
U 37.2
A.

Berkmeijer
praam
Zeldengoed
15

443
Y 92
H.P.

Bilijam
schuitje
de jonge Feike
16

396
a/b
B.J. de

Boer
jagt
Hoop op Zegen
26

355
a/b
J.H. de

Boer
kof
Maria de Vries
49

467
H 102
J.H.

Boer
hektjalk
Wibbina
90
Amsterdam
454
a/b
J.K.

Boersema
schuitje
Hillechiena
48

383
a/b
J.

Bok
tjalkje
de vrouw Anke
36

429
R 502
J.

Bolhuis
snikje
Ebeltje
17

392
a/b
A.

Bond
roefschuitje
Nooitgedacht
17

460
a/b
wed. C.H.

Bondt
hektjalk
de vrouw Margaretha
90
Amsterdam
364
N 171
J.

Borremans
praam
Maria
13

434
a/b
J.W.

Brink
praam
Hendrikje
22

421
A 4
J.H.

Brouwer
tjalkje
de vrouw Aaltje
18

444
X 11
wed. B.D. van

Bruggen
praam
de Welvaart
6

373
a/b
G.

Buisman
jagt
de jonge Barend
27

428
a/b
G.

Buisman
jagt
de twee Gezusters
9

381
a/b
A.J.

Deen
tjalk
de jonge Hielkje
57

387
a/b
J.J.

Deen
tjalk
Harmonie
89

435
S 63
J.

Degenhart
schuitje
Zwaantje
10

395
a/b
J.

Dijkstra
tjalk
de vrouw Grietje
62

488
T 119
J.

Dijkstra
trekschuit
nr. 6
13
Stroobos
361
a/b
K.M.

Dijkstra
hektjalk
de vrouw Geertje
77

416
a/b
G.J.

Dories
tjalk
de jonge Jan
43

357
a/b
J.

Douwsma
schuitje
de vrouw Grietje
48

442
a/b
M.

Duit
tjalk
de vrouw Antina
84

371
a/b
A.

Engelhard
tjalk
de jonge Harm Jan
73

400
a/b
R.H.

Eppinga
hektjalk
de vrouw Geertje
59

449
U 36
M.

Feddema
schuitje
de jonge Pieter
15

427
a/b
W.

Franssen
tjalk
de vrouw Grietje
86

480
Q 38
W.W.

Franssen & C.
barge
Stad Groningen
15
Delfzijl
418
a/b
L. de

Grijs
snik
Wibbina Helena
9

433
a/b
A.R. de

Groot
tjalk
Jantina Margretha
85

405
a/b
H. de

Groot
tjalk
Margrietha
90

369
a/b
R.

Hoekstra
tjalk
Margrietha
96

459
U 52
L.B.

Huitema
paviljoenjacht
de Kluinkorf
53
Leeuwarden
492
N 181
G. de

Jager & C.
trekschuit
nr. 9
13
Ulrum en Uithuizen
410
a/b
J.

Kajuiter
schuitje
de vrouw Martha
49

458
G 193
A.

Kamerlingh
open schouw
de Houtdrager
8

495
X 41
J.J.

Klein & C.
barge
Harmonie
16
Delfzijl
464
O 203
R.H.

Klooster & C.
barge
Hunsego
18
Ulrum en Uithuizen
465
O 203
R.H.

Klooster & C.
barge
(geen naam)
19
Ulrum en Uithuizen
463
O 203
R.H.

Klooster & C.
trekschuit
nr. 8
12
Ulrum en Uithuizen
477
a/b
G.R.

Koekoek
tjalkje
de Hoop
44
Meppel
456
a/b
A.

Koolen
tjalk
de vrouw Tietsia
45

382
a/b
J.H.

Koops
tjalk
Klazina Alida
90

406
a/b
P.R.

Kramer
hektjalk
Pietertje
97

419
a/b
H.

Krekel
schuitje
Johanna
14

447
a/b
J.J.

Kunst
tjalk
de jonge Jan
87

483
N 45
R.

Land & C.
trekschuit
nr. 1
15
Ulrum en Uithuizen
455
I 68
R.S.

Landstra
schuitje
Hoop op zegen
17

437
a/b
D. van

Lier
hektjalk
Afina Johanna
73

491
a/b
G.

Martens jr.
kof
t Vertrouwen
84
Amsterdam
360
L 91
A.A.

Medema
jagt
Elsiena
16

470
R 120
J. van der

Meer
barge
Stad en Lande
x
Winschoten
469
R 120
J. van der

Meer
trekschuit
nr. 1
17
Winschoten
378
a/b
wed. O.

Meiring
tjalk
de twee Gebroeders
90

472
O 91
wed. J.S.

Melles
trekschuit
nr. 6
12
Ulrum en Uithuizen
391
a/b
A.J.

Mud
tjalkschuit
de vrouw Sara
47

393
a/b
H.G.

Muntingh
snik
de vrouw Susanna
10

386
a/b
B.R.

Nieveen
tjalk
de vrouw Hendrika
93

365
a/b
C.

Nieveen
tjalk
de vrouw Hillegien
98

379
a/b
L.F.

Nipperus
tjalk
Wilhelmina Johanna
92

485
O 203
B.H.

Noorman
trekschuit
nr. 3
12
Ulrum en Uithuizen
457
E 179
K.

Olthoff
jagt
Zwaantje Berendina
18

368
a/b
J.

Olthuis
tjalk
de vrouw Fennechien
56

363
a/b
D.

Oosterveld
tjalk
Ida
64

409
a/b
G.J.

Orsel
kof
Henderika
69

452
a/b
W.H.

Overwijk
tjalk
de jonge Hendrik
57

358
a/b
Derk

Pier
tjalk
de vrouw Janna
56

436
P 153
J.

Pietersen
schuitje
de zes Gebroeders
17

494
C 2
E.H.

Poelman
trekschuit
nr. 5
12
Ulrum en Uithuizen
384
a/b
A.A.

Pot
schuitje
Sietiena
48

415
a/b
J.L. de

Raad
schuitje
de vrouw Maria
54

420
a/b
S.S. de

Raad
tjalk
de vrouw Tallegien
39

413
a/b
P.J.

Scharmga
tjalk
Lummechiena
62

451
a/b
P.J.

Scharmga
tjalk
Lummechiena
62

385
a/b
K.G.

Scheepers
schuitje
de vrouw Martha
58

493
a/b
J.H.

Schierbeek
kajuitschip
de vrouw Leentje
58
over Leeuwarden en Sneek op Deventer en Zutphen
466
E 97
M.W.

Schortinghuis
trekschuit
nr. 9
17
Winschoten
475
X 40
E.J.

Schuiling
barge
de Vriendschap
16
Winschoten
474
X 40
E.J.

Schuiling
trekschuit
nr. 15
17
Winschoten
473
X 40
E.J.

Schuiling
trekschuit
nr. 3
18
Winschoten
423
S 14b
F.

schuitema
farrie
Onverwacht
17

414
X 5
IJ

Siersema
praam
Werklust
5

362
a/b
S.S.

Sievers
hektjalk
Cornelia Margiena
99

476
R 121
Sikke

Sikkens
trekschuit
nr. 7
16
Winschoten
453
a/b
D.

Smid
schuitje
de vrouw Heiltje
45

398
a/b
B.H.

Spanjer
hektjalk
Johanna Henderika
83

366
a/b
J.J.

Spel
tjalk
Hendrika
92

481
X 35
H.

Stronk
trekschuit
nr. 11
17
Winschoten
394
a/b
D.G.

Strooboer
schuitje
de vrouw Jantje
14

402
G 220
J.J.

Stuurmans
tjalk
de jonge Janna
48

445
S 17
H.

Tapke
schuitje
de vrouw Allegonde
51

438
a/b
H.

Touwslager
hektjalk
Jantina
86

441
a/b
H.

Touwslager
tjalk
Anna Annechiena
80

430
U 73
G.

Vancelinnen ?
schuitje
de jonge Jacob
15

448
a/b
B. van der

Veen
tjalk
Harmina
61

359
U 27
G.K.

Veenstra
schuitje
de jonge Klaas
17

422
H 96a
J.

Veenstra
schuitje
de vrouw Lena
17

431
a/b
P.

Veenstra
schuitje
Harmke de Vries
20

407
O 52
G.

Visser
gewegerd tjalkschip
Johanna Charlotte
30

375
a/b
J.G.

Vonk
tjalk
de vrouw Aaltina
50

376
a/b
de wed. A.G. de

Vries
hektjalk
Jacoba Martha
62

370
a/b
E.F. de

Vries
tjalk
twee Gebroeders
73

424
Y 25
K.K. de

Vries
praam
de jonge Geert
13

426
Y 25
K.K. de

Vries
praam
de drie Gebroeders
15

425
Y 25
K.K. de

Vries
praam
de jonge Willem
16

372
a/b
W.A. de

Vries
hektjalk
Poptjen Steenbergen
96

468
O 164
W.

Vuursteen
trekschuit
nr. 4
11
Ulrum en Uithuizen
417
a/b
P. de

Waal
hektjalk
de vrouw Johanna
95

487
P 125
G.H.

Walker
trekschuit
nr. 3
12
Delfzijl
490
P 114
X.B.

Walker
stoomboot
Luctor et Emergo
32
Delfzijl
461
P 114
X.B.

Walker
trekschuit
nr. 6
12
Delfzijl
450
a/b
wed. H.R.

Wanders
praam
zonder naam
20

403
a/b
S.S. van der

Werff
hektjalk
de vrouw Antje
44

404
S 260
H.

Werk
jagtje
Klara Tuntelder
10

374
a/b
Willem

Westendorp
zomp
de vrouw Neeltje
49

446
a/b
J.A.

Westervaarder
tjalk
Lammechiena
83

388
a/b
H.

Westra
roefschip
de jonge Roelof
14

482
X 61
R.

Wichers
trekschuit
nr. 13
16
Winschoten
412
a/b
E.J. van

Wijk
tjalk
de vrouw Antje
49

389
a/b
A.

Wijma
schuitje
de Vrede
19

397
a/b
L.

Wijma
tjalk
de jonge Antje
39

380
a/b
W.

Wijma
schuitje
de vrouw Trijntje
44

489
I 120
G.G. de

Winter
hektjalk
Margretha Helena
88
Amsterdam
462
Q 55
J.T.

Winter
trekschuit
nr. 5
16
Winschoten
356
a/b
E.B.

Wolthuis
tjalk
Janke Beeta
94

411
a/b
G. van der

Woude
schuitje
de vrouw Henderika
44

408
a/b
J.G.

Zijlstra
tjalk
de vrouw Elisabeth
62

399
S 279
wed. G.

Zijlstra
farrie
Ida
15