vrijdag 27 april 2012

Doop-, trouw- en begraafboeken provincie Utrecht in etappes online

Vanaf vandaag, 27 april 2012, worden in etappes de indexen en de scans van de dtb's uit de provincie Utrechts via internet beschikbaar gesteld. Het gaat niet alleen om dtb's van dominees en pastoors, maar ook om de trouwboeken van dorps- en stadsgerechten. Het oudste register is afkomstig uit Amersfoort: het NH doopregister van 1579.  Via de dtb's kunnen onderzoekers terug gaan tot vóór de invoering van de burgerlijke stand in Utrecht in  1811.De dopelingen, gehuwden en overledenen uit Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld zijn het eerst aan de beurt. Totaal ongeveer 50.000 inschrijvingen op 25.000 scans. Andere gemeenten zullen volgen.Voor genealogen komt zo een groeiend aantal belangrijke Utrechtse bronnen letterlijk binnen handbereik van slechts enkele muisklikken.
De scans en indexen van de Utrechtse dtb's worden beschikbaar gesteld via de website van het Utrechts Archief en via Utrechts archiefnet, de website van de Kring van Utrechtse Archivarissen.

donderdag 5 april 2012

Ondertrouwregisters Amsterdam 1565-1811 online

Op de website van het Stadsarchief Amsterdam  zijn de scans en de indexgegevens van de Ondertrouwregisters 1565-1811 beschikbaar gekomen. Iedereen kan gratis zoeken in de index. Tegen betaling zijn scans van de inschrijvingen op te vragen. Gezien de omvang en het grote belang van Amsterdam in de Nederlandse context zal in deze nieuw digitaal beschikbaar gekomen bron voor bijna iedere onderzoeker wel iets van de gading te vinden zijn. Zeker voor onderzoekers die genealogieën of parentelen bouwen. In Amsterdam zal menig verloren familielid opduiken.Een veelvoorkomende vraag is waarom de Amsterdamse ondertrouwregisters zijn geïndexeerd en niet de trouwregisters? De ondertrouwregisters bevatten een schat aan informatie over de aanstaande bruidegom en bruid. In de trouwregisters staan, afgezien van de trouwdatum en de plaats waar het huwelijk werd gesloten, alleen de namen van bruidegom en bruid vermeld. Los daarvan zijn er meer mensen in Amsterdam in ondertrouw gegaan dan getrouwd. Redenen daarvoor zijn:

  • ondertrouwden waartegen terecht bezwaar werd gemaakt konden hun voornemen niet laten resulteren in een wettig huwelijk
  • paren die in Amsterdam woonden en in een andere plaats wilden trouwen (bijvoorbeeld in Sloterdijk of Buiksloot) dienden ook in hun woonplaats ondertrouwd te zijn
  • als één trouwlustige in Amsterdam woonde en de ander in een andere plaats werd in beide plaatsen ondertrouwd. In sommige gevallen trouwde men in Amsterdam, in andere gevallen in de andere plaats
  • paren die tijdens de ondertrouw toch maar afzagen van het wettige huwelijk. In de akte staat dan in de marge ‘niet gecompareerd’, wat wil zeggen dat het paar wel werd ingeschreven, maar niet verscheen om hun handtekening te zetten. Het wil niet zeggen dat die paren nooit getrouwd zijn, mogelijk gingen zij later in Amsterdam of elders opnieuw in ondertrouw. 
Dit antwoord op deze vraag en nog veel meer belangrijke informatie kan worden teruggevonden in de handleiding op de website van Stadsarchief Amsterdam.

Eerder werden op dezelfde manier door Stadsarchief Amsterdam al de Doopregisters voor 1811 online beschikbaar gesteld.