maandag 5 maart 2012

Unieke bron uit Tachtigjarige Oorlog gepubliceerd

Bij het Zeeuws Archief te Middelburg verschijnt op vrijdag 16 maart 2012 de integrale tekst van de besluiten van de Zeeuwse Admiraliteit in de jaren 1584-1609.Daarmee geeft een belangrijke bron uit de Tachtigjarige Oorlog haar geheimen prijs. Dankzij de nauwkeurige index op de tekst geeft deze belangrijke bron toegang tot bijzondere informatie over de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, informatie die tot nu toe moeilijk vindbaar was en die geheimen prijsgeeft over de oorlogvoering ter zee en handel en scheepvaart tijdens de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden.

De transcriptie van de tekst en de gedetailleerde index zijn verzorgd door een groep deskundige vrijwilligers onder leiding van het Zeeuws Archief. De originele archiefstukken zijn voor het publiek niet toegankelijk.De bronnenpublicatie Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609 omvat vijf delen, totaal 2430 pagina’s en is vanaf 16 maart 2012 voor € 295,- te koop bij het Zeeuws Archief. Vrijdag 16 maart wordt de bronnenpublicatie in de abdij van Middelburg aangeboden aan mr. Martin Berendse, Algemeen Rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief, en drs. Ben de Reu, Gedeputeerde voor Cultuur Provincie Zeeland. (Op afbeelding een Wapenkussen van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit van Zeeland, collectie Rijksmuseum)

Zeeland stond aan de basis van de Nederlandse Opstand. Het gewest beleefde tussen de val van Antwerpen in 1585 en het begin van het Twaalfjarig Bestand in 1609 zijn grootste economische en culturele bloei. Zeeland vervulde in deze jaren in strategisch opzicht een rol die de Zeeuwse gewestelijke belangen ver oversteeg. De Admiraliteit van Zeeland, gevestigd aan het Abdijcomplex te Middelburg, was verantwoordelijk voor de defensie ter zee en de belastingheffing op handel en scheepvaart in geheel Zeeland, Staats-Vlaanderen en delen van westelijk Brabant.

De bronnenpublicatie is van bijzonder belang omdat van geen enkel ander Nederlands marinearchief zo veel historisch archiefmateriaal bewaard is gebleven. Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden was de Nederlandse marine regionaal georganiseerd. Het provinciale marinebestuur in Zeeland werd sinds 1586 gevormd door het dagelijks bestuur van het gewest. De Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland ontvingen van de Staten-Generaal een aparte aanstelling als Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit. Dat was niet het geval bij de andere admiraliteitsbesturen, in Friesland, Amsterdam, Rotterdam en Hoorn/Enkhuizen. De originele archiefstukken met de besluiten van het Zeeuwse marinebestuur berusten bij het Nationaal Archief en zijn voor het publiek niet toegankelijk: Door een brand in het Departement van Marine te Den Haag in 1844 verkeren de originele stukken in slechte staat en daarom kunnen ze niet worden geraadpleegd.

Publicatie in vijf delen, circa 490 pagina’s per deel, totaal circa 2430 pagina’s. Formaat ca. 29.2 x 20.5 cm, zwartwit, genaaid gebonden, blauwe linnen band. Prijs voor de complete uitgave: € 295,-. Losse delen: € 75,-.

Deel I   1584-1591 ISBN 978-90-74375-00-9
Deel II  1592-1596 ISBN 978-90-74375-14-6
Deel III 1597-1600 ISBN 978-90-74375-15-3   
Deel IV  1601-1605 ISBN 978-90-74375-16-0
Deel V   1606-1609 ISBN 978-90-74375-17-7


Te koop vanaf 16 maart 2012 bij het Zeeuws Archief. Prijzen excl. portokosten. Bij bestelling binnen Nederland vóór 1 september 2012 is de verzending gratis.

De index van de bronnenpublicatie vormt tevens de eerst aangewezen toegang tot de overige archiefstukken van de Zeeuwse Admiraliteit over de jaren 1586-1609 (Archief Rekenkamer), die stuk voor stuk, dankzij 90.000 scans, digitaal te raadplegen zijn via de website van het Zeeuws Archief. Deze stukken beslaan de financiële en gerechtelijke administratie van de Zeeuwse Admiraliteit over de jaren 1586-1609. Het Zeeuws Archief heeft deze administratie gedigitaliseerd en in 2008 online gepubliceerd en beschreven in de gids ‘Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie, (1574) 1586-1609’, toegang 508.2, te vinden via  www.archieven.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten