maandag 2 januari 2012

Bijna 14.000 topografische afbeeldingen digitaal

In de Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt zich in de afdeling Bijzondere Collecties één van de grootste verzamelingen Nederlandse topografische prenten en tekeningen. Topografisch-historische atlassen worden doorgaans bewaard in regionale of gemeentelijke archieven en concentreren zich op een specifieke stad of regio. De collectie van de Universiteit Leiden is één van de weinige in Nederland waarin het hele land vertegenwoordigd is. Sinds kort is deze verzameling digitaal te raadplegen via Het Geheugen van Nederland.

Schenkenschans
De collectie Topografie van Nederland op het Geheugen bestaat uit bijna 14.000 prenten en tekeningen. Het grootste deel is bijeengebracht door verzamelaar Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872).
De topografische afbeeldingen zijn geïndexeerd op plaatsnaam. Her betreft veelal stadsprofielen en tekeningen van markante gebouwen als kloosters, kastelen, stadspoorten en bruggen. Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar helpen ook het verleden te reconstrueren en vormen prachtig illustratiemateriaal bij een familiegeschiedenis.

Van 13 januari tot en met 27 april 2012 organiseert de Universiteitsbibliotheek Leiden de tentoonstelling Topografisch Geheugen. Topstukken uit de verzameling Nederlandse topografie. Zie ook website Universiteit Leiden.

Bezoekadres tentoonstelling:
Universiteitsbibliotheek Leiden
Witte Singel 27

Openingstijden tentoonstelling zijn gelijk aan openingstijden UB:
Ma. t/m vr.08.30 - 24.00 uur
Zaterdag09.30 - 17.00 uur
Zondag13.00 - 22.00 uur