dinsdag 18 december 2012

Database met Nederlandse deelnemers aan Slag bij Waterloo

Het resultaat van het onderzoek naar de Nederlandse deelnemers aan de Slag bij Waterloo door Bas Lems staat sinds kort online op de website van het Stadsarchief Amsterdam.

De database Waterloo gratificaties 1815 gaat vergezeld van een handleiding en een onderzoeksvoorbeeld. De database omvat de bijna 30.000 namen van Nederlanders, Belgen (destijds Nederlanders) en Nassauers (in Nederlandse dienst) die aanwezig waren bij de Slag van Waterloo in juni 1815. In de handleiding wordt uitgelegd hoe de gegevens te interpreteren en worden tips gegeven voor nader onderzoek naar de loopbaan van een vermelde militair. Voor de scans moet betaald worden.

Reconstructie uniformen Waterloo (Coll. Legermuseum Delf)
Ruim op tijd voor het 200-jarig jubileum van de grote veldslag zijn nu eindelijk alle namen, dus ook van de manschappen en onderofficieren, bekend. Wellicht zit er een voorouder bij. 

Zie ook website Legermuseum voor reconstructie van de uniformen. 

vrijdag 7 december 2012

Alle Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940

In de meidagen van 1940 sneuvelden zo’n 3000 Nederlandse militairen, krijgsgevangenen, enkele burgers en leden van Rode Kruis en Politie. Het boek Gevallen voor Nederland. Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940 van J.W. de Leeuw is een eerbetoon aan deze gevallenen, die hier allen in alfabetische volgorde worden genoemd van Aafjes tot Zwolle, tezamen met korte biografische gegevens, zoals leefjaren, onderdeel en rang, onderscheidingen, wijze van overlijden en bronnen. Van de bronnen was de Erelijst van de Koninklijke Landmacht de belangrijkste, maar ook andere archiefbronnen zijn gebruikt om deze uitgave tot stand te brengen.


Het sober uitgevoerde gedenkboek is in oblongformaat en besluit met aanvullende informatie over oorlogsschepen, de Stichting Ereschuld en Dankbaarheid (SED), zwartwitfoto’s en kaartjes van de krijgsverrichtingen op de verschillende vliegvelden als Ockenburg, Ypenburg en Valkenburg, luchtfoto’s van de Grebbeberg, gebruikte afkortingen en bronnen.

J.W. de Leeuw, Gevallen voor Nederland. Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2012,  336 pag.'s, isbn 9789461530684, prijs € 44,95.

Overigens zijn de 425 gesneuvelden van de Slag om de Grebbeberg ook terug te vinden op een speciale website van Stichting de Greb.  Er bestaat ook een soortgelijke website met daarop de 553 gesneuvelden van het Zuidfront Holland, de 133 gesneuvelden van de Maaslinie en de 167 gesneuvelden van de Slag om de Residentie. Deze lijsten bevatten meestal aanzienlijk minder details dan het overzicht in het boek.
We houden ons aanbevolen voor méér links !.

donderdag 6 december 2012

Portretten in de databases van de RKD

Al eerder schreven we in Bronnen dossier@CBG over de databases van de RKD. In het laatste nummer van CBG-kwartaalblad Genealogie (dec. 2012) wijdde Ruud Straatman zijn column Memo aan een poging een gezicht te vinden bij een grafmonument. Onderstaand is deze column ook digitaal te lezen, inclusief de bijbehorende hyperlinks.

De tombe en het schilderij

Een graf in de kerk was vroeger een teken van status. De kerk verdiende hier goed aan. Minder vooraanstaande mensen moesten genoegen nemen met een plek op het kerkhof. Onder de kerkvloer was het een drukte van belang. Op sommige plaatsen lagen de doden wel vijf kisten diep. Graven werden om die reden ook weer spoedig ‘opgeschud’ of geruimd. Al die graafactiviteiten en ontbindende lichamen veroorzaakten begrijpelijkerwijs nogal wat stank. Een stank waaraan we nog steeds het begrip ‘rijke stinkerds’ te danken hebben. Na begraven in de kerk was een mooi familiegraf op het kerkhof een goede tweede keus en een stuk hygiënischer. Op het Zuiderkerkhof te Amsterdam staat tegen de oostgevel van de Zuiderkerk het familiegraf van de familie Hartman. Dit werd in 1678 aangelegd in opdracht van Isaack Hartman, marktmeester op de Ossenmarkt (nu de Kalverstraat) en chirurgijn. Het is het enige grafmonument dat nog herinnert aan het voormalige kerkhof bij de Zuiderkerk, maar het is in een niet al te beste staat.

Tombe en bijbehorende smeedijzeren hekwerk zijn flink verzakt, de stenen zijn aangetast door zure regen en struikgewas tiert er welig. Isaack Hartman was een zoon van Henrick Hartman en Aeltje Guerten en werd gedoopt op 13 juli 1632. Hij ging op 19 april 1657 in ondertrouw met Jaepie Rodenburgh, met wie hij ten minste vier kinderen kreeg. Isaack stierf op 30 juli 1684 en werd op 3 augustus daaropvolgend begraven in z’n eigen familiegraf buiten de kerk. Zijn vrouw Jaepie stierf op 30 april 1701 en werd op 6 mei begraven. Van iemand van het statuur van Isaack Hartman moet meer te vinden zijn om hem een gezicht te geven. In het Theatrum anatomicum in de Sint Anthonispoort (De Waag) vinden we het wapen van Isaack en diens naamgenoot Hans terug in de reeks chirurgijnswapens: in zilver een blauwe schuinbalk beladen met drie gouden sterren. Op de website van het RKD vond ik zijn portret. Nicolaes Maes schilderde circa 1679 het Groepsportret van de overlieden van het Chirurgijnsgilde te Amsterdam. Derde van links kijkt Isaack de kijker over zijn schouder aan.
 
Zijn naamgenoot Harman Hartman of Hartman Hartmansz, eveneens chirurgijn, figureerde volgens de website van het RKD in 1632 zelfs op De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt. Die is vast wél in de kerk begraven.

donderdag 29 november 2012

Digibron - Digitale kenniscentrum gereformeerde gezindte

www.Digibron.nl is het digitale kenniscentrum gereformeerde gezindte. Digibron bevat meer dan een miljoen artikelen uit honderden jaargangen kerkelijke periodieken, unieke brochures vanaf 1834 en het vrijwel complete tekstarchief van het Reformatorisch Dagblad. Zie deze link voor een lijst van opgenomen publicaties. Deze publicaties zijn integraal via ocr doorzoekbaar.


Het systeem is bedoeld voor een veel breder publiek dan kerkhistorici en wetenschappers. Met name ook genealogen kunnen in Digibron gegevens vinden over mensen uit gereformeerde kring.
In het overzicht van de  zoekresultaten klikt men door naar de ocr-tekst. Vervolgens kan men ook een afbeelding van het origineel opvragen en informatie over de tekstbron (rechtsboven). Handig is ook de mogelijkheid om vondsten meteen op te slaan via Evernote.com, een verzamelbak in the cloud voor resultaten van zoektochten op internet.

Met dank aan @EricHennekam

vrijdag 16 november 2012

Boek: In Memoriam addendum. Vervolg op indrukwekkend monument

In februari van dit jaar verscheen het indrukwekkende en monumentale boek In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 van Guus Luijters, met beeldredactie van Aline Pennewaard. In het boek worden bijna 18.000 Joodse en zigeunerkinderen vermeld, die vanuit Nederland werden gedeporteerd en vermoord in de kampen Auschwitz en Sobibor. Van ongeveer 3000 kinderen is er bovendien een foto in afgedrukt. Het boek en de bijbehorende tentoonstelling maakten veel indruk. Mensen vonden vrienden en buren terug, vertelden hun verhalen en stuurden documenten en vooral veel foto’s.  
Maar liefst 700 nieuw foto's zijn zo boven water gekomen. Deze 700 foto's zijn opgenomen in het deze week verschenen vervolgdeel: In Memoriam- Addendum. Het Addendum bevat bovendien een lijst met correcties op In Memoriam. Het geheel wordt weer ingeleid door Guus Luijters.
Auteur en uitgever hopen nog meer gedeporteerde en vermoorde kinderen een gezicht te kunnen geven en later met nog een addendum te kunnen komen. 

In Memoriam - addendum, van Guus Luijters en Aline Pennewaard, gebonden publicatie van uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN 9789046814031, telt 144 pag.'s en 700 foto's en kost € 14,95 

Zie eerder bijdrage aan Bronnen dossier@CBG over In Memoriam.

donderdag 1 november 2012

Online zoeken voor genealogen in collecties KB

De Koninklijke Bibliotheek biedt de meest volledige collectie Nederlandse publicaties op het gebied van de Nederlandse geschiedenis. Een steeds groter deel van de KB-collectie is online beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gebruik te maken van de collectie van de KB. In die collectie van de KB is natuurlijk ook veel te vinden voor genealogen. Met name vier belangrijke gratis toegankelijke online-collecties zouden in ieder onderzoek de revue moeten passeren:

In de eerste plaats natuurlijk de Historische Kranten. Daarover hebben we in dit Bronnen dossier@CBG al eerder geschreven. In de vele miljoenen pagina's gedigitaliseerde en ge-OCRde kranten moet voor iedere familiegeschiedenis wel iets relevants te vinden te zijn.

Het Geheugen van Nederland is de grootste online beeldbank van Nederland. Daarin collecties van verschillende musea, archieven en bibliotheken, waaronder ook het Centraal Bureau van Genealogie. In het Geheugen van Nederland vindt je o.a. foto’s, affiches, manuscripten, brieven, tekeningen, prenten, kaarten etc.

Early Dutch Books Online geeft full-text toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden in 10.000 boeken uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1781-1800. Deze boeken handelen ook deels over de eeuwen daarvoor. Al zoekend op familienaam is de kans groot om allerlei wetenswaardigheden over naamgenoten en familieleden te weten te komen.

Staten-Generaal Digitaal maakt de Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van de Eerste en de Tweede Kamer uit de periode 1814-1995 voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar. De Handelingen van na 1995 vindt u op www.overheid.nl. Alle documenten zijn full text te doorzoeken op willekeurige zoektermen. Dus ook op familienaam. Een onvermoede en onverwacht rijke bron voor de familiehistoricus.

maandag 15 oktober 2012

Ruim 370 duizend beelden De Spaarnestad digitaal beschikbaar op gahetNA

Vanaf 12 oktober staan ruim 370 duizend beelden van uitgeverij De Spaarnestad op gahetNA. De foto’s behoren tot de omvangrijke collectie van Spaarnestad Photo die in 2010 is toegevoegd aan de fotocollectie van het Nationaal Archief. De digitalisering is uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsproject Beelden voor de Toekomst, waaraan het Nationaal Archief deelneemt.


In het project Beelden voor de Toekomst redden Beeld en Geluid, Eye, Kennisland en Nationaal Archief een belangrijk deel van het audiovisueel en fotografisch erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt beschikbaar voor onderwijs en het publiek. Het Nationaal Archief participeert in het project met circa 1.000.000 foto’s en negatieven die allen beschikbaar zijn via de website. Doorzoek hier de in totaal ruim 1 miljoen foto's in de fotocollectie van gahetNA. Er kan worden gezocht op trefwoord, waaronder (indien bekend) de namen van afgebeelde personen.

dinsdag 9 oktober 2012

Website GekaapteBrieven.nl gelanceerd

Gisteren is door het Meertens Instituut de website Gekaaptebrieven.nl gelanceerd. Met ‘Gekaapte brieven’ worden de documenten aangeduid die zich bevonden aan boord van Nederlandse schepen die door de Engelsen zijn buitgemaakt in een van de vier oorlogen die Groot-Brittannië en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 17de en 18de eeuw hebben gevoerd. De hele lading van een gekaapt schip werd in beslag genomen. Met de documenten kon worden bewezen dat het ging om een Nederlands schip, en de kaping dus rechtmatig was geweest: kapen mocht alleen in oorlogstijd. De documenten van de gekaapte schepen belandden in het archief van de High Court of Admiralty (thans onderdeel van The National Archives in Kew), waar de Nederlandse historicus S. Braunius ze in 1980 herontdekte. De gekaapte brieven staan ook bekend als de Sailing Letters, de Brievencollectie Admiralty Court of de Prize Papers.


In 2005 heeft historicus Roelof van Gelder op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek een eerste inventarisatie van de documenten gemaakt. Van Gelder kwam op een aantal van 38.000, maar waarschijnlijk zijn het er meer, omdat er ook Nederlandstalige brieven zitten in dozen afkomstig van gekaapte schepen uit andere landen, zoals Frankrijk en Denemarken.

Sinds de gekaapte brieven zijn herontdekt, hebben verschillende onderzoekers - historici en taalkundigen - erover gepubliceerd, en van een aantal teksten is een transcriptie gemaakt. De documenten leveren namelijk een onafzienbare hoeveelheid historisch materiaal - uniek erfgoedmateriaal - over het dagelijks leven in de 17e en 18e eeuw, zowel binnen Nederland als op schepen en in de Nederlandse vestigingen op andere continenten, en over het taalgebruik. Het bijzondere is dat de schrijvers van de brieven vaak behoorden tot bevolkingsgroepen van wie over het algemeen nauwelijks enig geschreven materiaal bewaard is gebleven.
De gefotografeerde set van circa 9000 documenten was echter tot nu toe slechts beschikbaar als foto; van de meeste foto’s was niet bekend wat erop stond. Het zoeken van relevante documenten was voor onderzoekers dan ook zeer tijdrovend, terwijl de handschriften voor leken nauwelijks leesbaar zijn.
Eind november 2011 is daarom een vrijwilligersproject gestart om de gekaapte brieven te ontsluiten met metadata en transcripties. Het project is mogelijk gemaakt door steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de coördinatie van de vrijwilligers heeft bekostigd. De eerste resultaten van het project worden nu op deze website getoond: enkele duizenden getranscribeerde en van metadata voorziene documenten. De rest van de documenten zal de komende maanden aan de website worden toegevoegd. Dankzij het vrijwilligersproject is inmiddels bekend geworden dat ongeveer de helft van de documenten zakelijke post is en de andere helft bestaat uit persoonlijke brieven.

Zie ook de eerdere bijdragen over Sailing Letters in Bronnen dossier@CBG en Migranten dossier@CBG.

woensdag 3 oktober 2012

Friese schoolmeesters 1600 - 1950

Op de website van de Fryske Akademy is een overzicht gepubliceerd van Friese schoolmeesters van 1600 - 1950.

De Schoolmeester - Jan Steen
De webpagina bevat verwijzingen naar een hele reeks (deels eerder gepubliceerde artikelen) over de schoolmeesters in een bepaalde gemeente. Per gemeente kan via een pdf van het artikel worden gegrasduind in een overzicht van de geschiedenis van het onderwijs in die gemeente en de verschillende schoolmeesters die daarbij in de archieven werden gevonden.

Met dank aan @VariasVias

De website van de Fryske Akademy bevat overigens ook een flink aantal andere voor historici en genealogen interessante gedigitaliseerde artikelen en brontranscripties. Zie hier voor het overzicht.

donderdag 6 september 2012

Nieuwe winkels Sint-Nicolaasgilde Den Haag, jan-mei 1750


In het septembernummer 2012 van Genealogie (blz. 34-35) verscheen van Rob van Drie het artikel Voorouders in archieven van gilden. Van de Middeleeuwen tot de Franse tijd 'monopoliseerden' gilden binnen de stad bepaalde beroepen en producten. Onderzoek in de archieven van gilden levert informatie op over de uitoefening van bepaalde beroepen en gegevens over individuele gildeleden.
Als voorbeeld volgen hier de inschrijvingen in het 'register van nieuwe winkels', over de eerste vijf maanden van 1750, van het Haagse Sint-Nicolaas- of kramersgilde.


Haags Gemeentearchief, ambachtsgilden nr. 376, inv.nr. 136, jan t/m mei 1750

26.1 Anthoni van Linden, Hagenaar, koffie en thee (blz. 1)
2.2 Gerrit van Herkhuijse, heeft burgerbrief, in het Spekstraetie, koffie en thee
9.2 Louis Chaudon, in de Korte Pooten, verkoopt galanterie
9.2 Bartholomeus van Meerloo, verkoopt kanten, woont op Slickendt (blz. 2)
9.2 Johannes Grijn, Hagenaar, koffie en thee, woont Bleijenburg
5.3 Jacob Michielse, burgerbrief d.d. 19.12.1732, koffie en thee, gereformeerd
9.3 Barent Janse, burgerbrief d.d. 21.1.1750, woont Leidse Wagens, gaat wonen op de Plaats, koffie en thee, rooms
9.3 Jan Renssen, burgerbrief 26.1.1750, koffie en thee, woont in Oranje Jager op hoek Mallie Straetie, gereformeerd (blz. 3)
10.3 Engelbert Joosten, burgerbrief 26.3.1741, koffie en thee, garen en band, woont West Eynde, gereformeerd
11.3 Jacobus Kelder, geboren uit burgers en schutters ouders, heeft eed gedaan als schutter, 11.3.1750, verkoopt koffie en thee, tegenover de Leidse schuiten
12.3 Mordechaij Campur, is Jood, burgerbrief d.d. 12.12.1729, koffie, woont in het Scherm Poortie (blz. 4)
13.3 Arriantie Rotteveel, wed. Christiaan Binkers, vader was burger en schutter, koffie en thee, woont onder de Uylleboom, rooms
16.3 Johannes Evertsen, burgerbrief d.d. 26.1.1750, koffie en thee, Nieuwe Haaven over de Scheeteldoekshaaven, is luthers
16.3 Lauwerens Schaasbergen, burger en schutter, woont Waagenstraat, koffie en thee, gereformeerd (blz. 5)
17.3 Cristiaen Esgard, burgerbrief 4.3.1750, woont op het Slikend, naast de Grosier, koffie en thee, gereformeerd
27.3 Johanna Duynevelt, wed. Martinus van Tongeren, uit burgerouders, verkoopt koffie en thee, uit consideratie en medelijden [betaalt daarom minder]
27.3 Joseph Scheffer, is een 'lijftrewant van zijn hoogheit' [lijfknecht], burgerbrief d.d. 27.3.1750, koffie en thee, woont achter de Kloosterkerk, gereformeerd (blz. 6)
3.4 Johannes Moor, burgerbrief d.d. 11.3.1750, koffie en thee, woont in de Weijen van de Bagijnnestraat, luthers
6.4 Franssois Swart, burgerbrief d.d. 6.4.1750, woont aan de Wal, tegenover de gortmolen, gereformeerd
6.4 Franciskus Geerts, burgerbrief d.d. 6.4.1750, koffie en thee, woont Pavillonsgragt, rooms (blz. 7)
6.4 Catharina Vester, burgerbrief d.d. 6.4.1750, koffie en thee, woont Zuijtwestsingel, gereformeerd
9.4 Barent Elias Pollack, uit burgerouders, op het Spuij, koffie en thee, Jood
9.4 Marynis Maas, schutter en burger, woont Westende, kousen, Hagenaar, gereformeerd
10.4 Pieter Romijn, burgerbrief d.d. 9.6.1749, koffie en thee, woont Tweede Molstraat, gereformeerd (blz. 8)
13.4 Johannes Schattel, burgerbrief d.d. 6.4.1750, Lange Gragt, koffie en thee, luthers
13.4 Matthieu de la Bouchere, burgerbrief, Spuijstraat, lakens en zijden stoffen, gereformeerd
13.4 J.L. Iver, burgerbrief, woont Spuijstraat, lakens en zijden stoffen, gereformeerd
13.4 Emanuel Bertsinger, 'adjudant van de lijftrewanten' (lijfknechten), burgerbreif d.d. 30.6.1747, op de Nieuwehaven tegenover de Houtmarkt, koffie en thee, gereformeerd (blz. 9)
15.4 Cristiaan Everhard Frank, burgerbrief d.d. 13 (15?) 4.1750, woont op de Geest, koffie en thee, geboren in Den Haag, luthers
15.4 Pietronella de Langh, burgerbrief d.d. 13.4.1750, in de Slop van Drie Boeren, koffie en thee, gereformeerd
15.4 Anthonette Albertse, vrouw van de deurwaarder van de koffie en thee, burgerbrief d.d. 13.4.1750, uit consideratie [betaalt minder]
22.4 Carrel van der Spriel, Hagenaar, uit burgerouders, woont in 't Halstraetie, koffie en thee, gereformeerd (blz. 10)
27.4 Johannes Huijs, burgerbrief d.d. 16.2.1750, in de Loopschans, koffie en thee, gereformeerd
4.5 Jan van Egten, burgerbrief d.d. 9.3.1750, woont in de Bagijnnestraat, koffie en thee, gereformeerd
5.5 Isaac Regnier, burgerbrief 4.5.1750, woont op 't Zant bij de Houdtmarkt, koffie en thee, gereformeerd
5.5 Johannes van Ommeren, burgerbrief d.d. 27.4.1750, woont Boekhorststraat, koffie en thee, gereformeerd (blz. 11)
6.5 Melchior Wensloo, burgerbrief 17.2.1719, woont in de Raamstraat, koffie en thee, luthers
6.5 Bartholomeus Bartnia, burgerbrief d.d. 14.1.1735, woont Moolestraat, bij de Franje, koffie en thee, rooms
16.5 Pieternel Verseef, Haagse, uit burgers en schutters ouders, woont Beestemarkt op hoek Hamerslop, koffie en thee, gereformeerd
16.5 Daniel Servaas, zoon van Pieter Servaas, burgerouders, in 't Raam, koffie en thee, gereformeerd (blz. 12)
19.5 Abraham de Haan, burgerbrief d.d. 2.10.1747, woont op 't Spuij, linnen, gereformeerd
22.5 Jan van Dam, burger en schutter, uit burgerouders, woont op hoek Flueele Burgwal, koffie en thee
23.5 Dijna Dame, weduwe van Frans Helmans, burgerbrief d.d. 22.4.1750, woont onder de Uijlleboom, koffie en thee, rooms
24.5 Jan van Dijk, burgerbrief d.d. 8.5.1750, woont Kiekertraatie, koffie en thee, rooms (blz. 13)
25.5 Jacob Lamberger, burgerbrief 23.1.1750, woont Elsemoerstraat, koffie en thee, rooms
25.5 Anthonie Braams, schutter en burger, woont in hete Lammetie Groen, kofie en thee, rooms
25.5 Pieter de Heijder, van Antwerpen, boete wegens koopmanschappen thuisgebracht te hebben tegen de gildebrief
25.5 Jasper Egtberts, linnenkoper, boete
25.5 Pieter van der Sman, Hagenaar, geboren uit burgerouders, woont op het Spuij, koffie en thee, gereformeerd (blz. 14)
26.5 Jan Rustgemoet, op de Luijsemarkt, garen en band
26.5 Gerrit Hamel, schutter en burger, Koediefstraat, koffie en thee
26.5 Hendrina Plesterius, uit schutter en burger ouders, in de Corte Poten, hoek Koediefstraat, verkoopt koffie in compagnie
26.5 Johanna Plesterius, uit schutter en burger ouders, in de Korte Pooten, hoek Koediefstraat, verkoopt koffie en thee in compagnie (blz. 15)
26.5 Engeltie Meyerink, weduwe van Leendert Stiefs, burgerbrief d.d. 26.5.1750, in de Baggijnestraat, in de Nieuwe Bril, koffie en thee, garen en band
27.5 Geertruy van Rensen, weduwe van Roelof de Groot, burgerbrief d.d. 13.4.1744, woont in 't Paddemoes, in de Duyf, koffie en thee, gereformeerd
27.5 Gerrardus van der Hooft, burgerbrief d.d. 14.1.1750, woont in de Bagijnnestraat, koffie en thee, garen en band, rooms
28.5 Willemina van der Lee, weduwe David Pino, die burger en schutter was, woont in 't Agterom, kant (blz. 16)
28.5 Johannes van den Brandt, burgerbrief 27.5.1750, woont in het Lammetje Groen, koffie en thee, gereformeerd
28.5 Pieter Honne, burgerbrief d.d. 4.5.1750, woont Bellestraat, koffie en thee, gereformeerd
28.5 Nicolaas Bouseni, schutter en burger, woont Vlaemmestraat, garen en sajet, gereformeerd
29.5 Johan Hendrik Pitsch, burgerbrief d.d. 28.4.1749, woont Harderstraat, koffie en thee, gereformeerd (blz. 17)
29.5 Nicolaas van Putte, Hagenaar, schutter en burger, in het Rijs en Brijstraatie, koffie en thee, gereformeerd
29.5 Johan Christoffel Bertelmans, burgerbrief d.d. 4.5.1750, op de Beestemarkt, tegenover de Haamerslop, koffie en thee, gereformeerd
29.5 Aelbert van Olst, van schutters en burger ouders, in de Molstraat bij de Boekhorststraat, koffie en thee, gereformeerd
29.5 Johannes Meijer, schutter en burger, woont onder de Uylleboom, koffie en thee, rooms (blz. 18)
30.5 Dirk Formijn van Hemert, burgerbrief d.d. 9.2.1750, woont Noortende, koffie en thee, gereformeerd
30.5 Roedolf Heijsteker, burgerbrief d.d. 30.5.1750, woont aan de Mallemoolen, koffie en thee, garen en band, luthers

vrijdag 24 augustus 2012

Digitale bibliotheek Universiteit van Düsseldorf

De Heinrich Heine Universität Düsseldorf in Duitsland heeft een digitale bibliotheek online staan die ook voor Nederlandse genealogen interessant is. In de bibliotheek zijn gedigitaliseerde boeken opgenomen die o.a. handelen over geschiedenis, met uiteraard extra aandacht voor de regio rond de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Via de extended search kan men op allerlei manieren uitgebreid zoeken, zoals op auteur, titel, jaar of full text.

Interessant zijn o.a. de verzamelde werken van Leonard Ennen, die de serie Quellen zur Geschichte der Stadt Köln publiceerde. Ook interessant zijn de boeken die de genealoog Anton Fahne in het derde kwart van de 19e eeuw publiceerde. Hij was met name bedreven in het vervaardigen van bronpublicaties. Daarin kwamen o.a. ook Gelderse bronnen aan bod, zoals in het Urkundenbuch des Geschlechts Momm oder Mumm.

Het loont ook om te zoeken op het titelwoorden zoals Wappen (= wapens), Siegeln (= zegels) of Karte (= kaart).

Met dank aan @EricHennekam voor de tip.

dinsdag 10 juli 2012

Zoeken in Schotse adresboeken 1773-1911

De website Scottish Post Office directories van de National Library of Scotland biedt een perfecte basis voor een zoektocht naar eventuele Schotse familie. Meer dan 700 gedigitaliseerde postgerelateerde naslagwerken uit de periode 1773-1911 beslaan het grootste deel van Schotland en zijn op de website te raadplegen


In de verschillende alfabetische lijsten van inwoners kunnen mensen makkelijk worden teruggevonden, met informatie over hun adres en beroep. De zogenaamde 'post office directories' kunnen worden vergeleken met de Nederlandse adresboeken. Sommige directories bevatten ook gegroepeerde gegevens over bepaalde bevolkings- of beroepsgroepen zoals juristen, doktoren, verzekeraars etc. Alle directories kunnen centraal doorzocht worden. Er bestaat een mogelijkheid voor Advanced search. De website bevat ook links naar gedigitaliseerde oude stadsplattegronden van de National Library of Scotland.

dinsdag 3 juli 2012

Memories van Successie Gelderland 1818-1927 digitaal

Het Gelders Archief heeft de memories van successie in Gelderland over de periode 1818 tot 1927 gedigitaliseerd. Deze documenten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van het Gelders Archief.

In een memorie van successie staat een overzicht van de bezittingen en schulden van een overledene.


Een belastingambtenaar stelde de memorie op, die diende om de hoogte van de successierechten (belasting over een erfenis) vast te stellen. In deze documenten zijn terug te vinden: de naam van de overledene, plaats en datum van overlijden, overzicht van de bezittingen en schulden (en kadastrale aanduiding), naam en woonplaats van de erfgenamen en, als er een testament is, de datum van het testament en de naam van de notaris. Kinderen en (achter)kleinkinderen hoefden voor 1878 geen successierechten te betalen.

Een index op de memories is online nog niet beschikbaar, waardoor men nog niet op naam kan zoeken. Tot nader order zal de onderzoeker zich daarom nog bladerend door de scans van de memories een weg moeten banen naar de gezochte combinatie van Belastingkantoor, Datum en Naam Overledene. Op de website van het Gelders Archief wordt uitgelegd hoe u daarbij te werk moet gaan.

In het kort:
  • Zorg dat je weet waar en wanneer de persoon in kwestie gestorven is. Afhankelijk van de woonplaats moest men zich voor het opmaken van een memorie van successie wenden tot een bepaald belastingkantoor. Die stonden niet in iedere gemeente. 
  • Zoek in de speciale tabel van belastingkantoren op waar de memorie zal zijn opgemaakt.
  • Ga daarna naar het overzicht van de verschillende kantoren, waar op de naam van het gezochte kantoor kan worden doorgeklikt naar de digitale toegang op de website van Gelders Archief.

  • Klik daar op "inventaris" (zie rode pijl in bovenstaande afbeelding)
  • Voor memories van ná 1855 kan men daarna zoeken in de scans van de alfabetische index op namen van overledenen (Tafel V-bis), waarna men door kan naar de scans van de memories zelf (Register-IV).
  • Voor memories van vóór 1856 heeft met alleen de beschikking over de chronologisch gerangschikte scans van de memories in Register-IV.Voor genealogen en andere historisch geïnteresseerden is hiermee een prachtige bron online beschikbaar gekomen. Een index op naam volgt later, evenals de mogelijkheid om de scans ook te downloaden.

donderdag 21 juni 2012

Medewerkers KB winnen prijs op Hack4Europe!

Hack4Europe! is een serie bijeenkomsten georganiseerd door de Europeana Foundation om de technische mogelijkheden te verkennen van het principe van Open Data voor het digitale culturele erfgoed. Europeana beoogt een centrale ingang te zijn voor het digitale erfgoed van Europa en vormt een ware schatkamer aan beeldmateriaal.  

De Hack4Europe!-bijeenkomsten hebben het karakter van een soort wedstrijd. Van 13 - 15 juni vond één van die bijeenkomsten plaats in Leuven (Bel.).  Twee medewerkers van de KB vielen in de prijzen. Clemens Neudecker (Onderzoek - Europese Projecten) en René van der Ark (IT-Ontwikkeling) kregen de welverdiende prijs van hun collega's voor hun Portal Thingy
Portal Thingy is een applicatie die tekst van metadata in Europeana analyseert op het voorkomen van namen (persoon, plaats) en de gevonden namen koppelt aan dezelfde namen elders op Internet (bv Wikipedia). De gevonden koppeling kan door de gebruiker worden opgeslagen en locaties kunnen op een kaart getoond worden. Kortom: een veelbelovende applicatie voor familiehistorici.

Voor wie Portal Thingy wil uitproberen is een prototype beschikbaar: http://hack4europe.kbresearch.nl/. Gebruik 'firefox' als browser. Alleen dan werkt het goed. De liefhebbers van meer gedetailleerde technische informatie kunnen hier terecht. 

Op de weblog van Europeana zal de komende tijd meer informatie beschikbaar komen over de verschillende inzendingen voor Hack4Europe!.

maandag 18 juni 2012

Gezinskaarten Rotterdam 1880-1941 digitaal

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft afgelopen voorjaar ca. zeshonderdduizend Gezinskaarten laten digitaliseren. De scans van de kaarten zijn gratis toegankelijk gemaakt via Digitale Stamboom Rotterdam. (Vakje gezinskaarten aanvinken.) Het gemeentearchief spreekt met recht van een 'digitale goudmijn voor familieonderzoek'.

Gezinskaarten waren tussen 1880 en 1941 een onderdeel van de bevolkingsregistratie. Van alle inwoners van de stad werden de gegevens bijgehouden, zoals naam, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, beroep en kerkgenootschap. Op een gezinskaart staan de gegevens van alle op hetzelfde adres samenwonende leden van een gezin bij elkaar. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. Dit was meestal de man en vader, soms een weduwe of een gescheiden vrouw. De echtgenote en de kinderen volgen verderop op de kaart. Sommige ‘gezinnen’ bestonden uit enkele ongehuwde broers en zusters. Vaak is dan de oudste de hoofdbewoner. Inwonende familieleden werden bijgeschreven op de gezinskaart, inwonende personeelsleden kregen een eigen kaart. Vanaf 1910 kregen alle alleenstaanden een eigen kaart (ook als ze inwoonden, behalve bij hun ouders).In de periode 1910-1938 staan alle inwoners van de toenmalige stad Rotterdam in de gezinskaarten ingeschreven. Sommige gezinnen komen echter al vanaf 1880 in het bestand voor. In 1938 begon de gemeente de gegevens van nog levende personen over te brengen op persoonskaarten. Na enkele onderbrekingen werden de laatste Rotterdamse gezinskaarten in 1941 afgesloten.
Tussen 1938 en 1941 zijn alle gezinskaarten omgezet in persoonskaarten. Voor iedereen die op dat moment nog in leven was en in Rotterdam stond ingeschreven werd een persoonskaart aangelegd. Op de voorkant van de gezinskaart werd dan een stempel gezet:  “VOOR No.       P.K. AANGELEGD”, waarbij in het open stuk de volgnummers werden geschreven van de personen voor wie persoonskaarten waren gemaakt. De namen van deze personen werden niet doorgehaald, omdat ze in Rotterdam bleven wonen.
De persoonskaarten zijn niet bij het gemeentearchief beschikbaar. Als de betreffende persoon inmiddels is overleden, kan bij het Centraal Bureau voor Genealogie een uittreksel van de persoonskaart worden opgevraagd.

Op de website van Gemeentearchief Rotterdam kun je terecht voor méér informatie over de Gezinskaarten. Er is o.a. ook een verklarende lijst van gebruikte afkortingen.  Zie ook de mogelijkheid geavanceerd zoeken in de Digitale Stamboom Rotterdam.

dinsdag 12 juni 2012

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922)

Sinds begin dit jaar zijn de West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar in de leeszaal van het West-Vlaams Archief in Sint-Andries.

Sinds 2004 liep in de Provinciale Archiefdienst een grootschalig digitaliseringsproject om de militieregisters op een hedendaagse manier te ontsluiten. Eind 2011 werden de laatste boeken verwerkt. De onderzoeker kan nu digitaal in de 1.308 registers zoeken aan de hand van 317.555 scans. De militieregisters bevatten inschrijvingen van de kandidaat militaire dienstplichtigen uit de West-Vlaamse gemeenten. Van elke dienstplichtige zijn allerlei interessante gegevens opgenomen: geboortedatum en geboorteplaats, woonplaats, beroep, de namen en beroepen van de ouders, het opleidingsniveau of de graad van geletterdheid, gegevens over het uitstel en eventueel definitieve vrijstelling van militaire dienst of gegevens over de militaire carrière, en - tot 1871 - ook de fysieke kenmerken, zoals lichaamsgrootte, vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en andere lichamelijke bijzonderheden. Dit is natuurlijk vooral interessant voor genealogen met Vlaamse kwartieren of takken. De registers kunnen natuurlijk ook aangewend worden voor breed historisch onderzoek, bv. naar de algemene fysieke toestand, naar het voorkomen van fysieke handicaps, naar de alfabetiseringsgraad, de beroepsstructuur, enz. bij de rekruten.

De ingescande militieregisters kunnen alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur geraadpleegd worden in de leeszaal van het Provinciaal Archiefgebouw aan de Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries. Zie ook de website van het West-Vlaams Archief.

Zie Wikipedia voor een overzicht van gemeenten die onder de Belgische provincie West-Vlaanderen vallen.

zaterdag 9 juni 2012

Lijst van schippers en schepen in het Groningse patentregister 1867-1868

In het juninummer 2012 van Genealogie (blz. 32-33) verscheen van Rob van Drie het artikel Schippers en schepen in het patentregister. Van 1805 tot 1893 moesten bepaalde beroepsgroepen het ‘patentrecht’ betalen. Vanaf 1823 betaalden ook binnenschippers deze belasting.  De administratie ervan is – voor zover bewaard – terug te vinden in de archieven van gemeenten. De ‘registers van patentschuldigen’, kortweg ‘patentregisters’, vormen voor de genealoog het meest informatieve deel van deze belastingadministratie. 

Tegeltableau met hektjalk
De schippers in het hier gepubliceerde Groningse patentregister zijn verdeeld in drie klassen: klasse 1 (nrs. 355-420, overdekte schepen), klasse 2 (421-458, niet overdekte schepen of daarmee gelijkgesteld) en schippers varend op een vaste bestemming (459-495). Elke klasse werd in een afzonderlijk register ingeschreven. De schippers woonden aan boord (a/b) of in een huis aan de wal in Groningen (waarvan het nummer in het bevolkingsregister is vermeld).

Groninger Archieven, archief 1399, Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 – 1916, inv.nr. 5752-5754volg
nr.
bev.
reg.


naam
type schip
naam schip
ton
naar
432
a/b
H.R.

Akkerman
schuitje
de vrouw Grietje
42

377
a/b
P.J.

Alartens
hektjalk
Juffer Aaltje
95

478
a/b
B.

Albers
tjalk
Elegina
87
Rotterdam
479
P 150
H.

Alberts & C.
trekschuit
nr. 4
12
Delfzijl
484
O 182.3
A.A.

Alting
trekschuit
nr. 2
12
Ulrum en Uithuizen
486
O 114
H.

Alting
trekschuit
nr. 7
12
Ulrum en Uithuizen
390
a/b
G.H.

Arends
tjalk
Gerdina
84

401
Gron.
P.J.

Bakker
hektjalk
de Cornelia
97

367
a/b
J.J.

Balk
tjalk
de vrouw Lummina
61

471
L 47
J.J.

Balk
stoomboot
Sophia
66
Schiermonnikoog
439
U 37.2
A.

Berkmeijer
praam
Lastdrager
15

440
U 37.2
A.

Berkmeijer
praam
Zeldengoed
15

443
Y 92
H.P.

Bilijam
schuitje
de jonge Feike
16

396
a/b
B.J. de

Boer
jagt
Hoop op Zegen
26

355
a/b
J.H. de

Boer
kof
Maria de Vries
49

467
H 102
J.H.

Boer
hektjalk
Wibbina
90
Amsterdam
454
a/b
J.K.

Boersema
schuitje
Hillechiena
48

383
a/b
J.

Bok
tjalkje
de vrouw Anke
36

429
R 502
J.

Bolhuis
snikje
Ebeltje
17

392
a/b
A.

Bond
roefschuitje
Nooitgedacht
17

460
a/b
wed. C.H.

Bondt
hektjalk
de vrouw Margaretha
90
Amsterdam
364
N 171
J.

Borremans
praam
Maria
13

434
a/b
J.W.

Brink
praam
Hendrikje
22

421
A 4
J.H.

Brouwer
tjalkje
de vrouw Aaltje
18

444
X 11
wed. B.D. van

Bruggen
praam
de Welvaart
6

373
a/b
G.

Buisman
jagt
de jonge Barend
27

428
a/b
G.

Buisman
jagt
de twee Gezusters
9

381
a/b
A.J.

Deen
tjalk
de jonge Hielkje
57

387
a/b
J.J.

Deen
tjalk
Harmonie
89

435
S 63
J.

Degenhart
schuitje
Zwaantje
10

395
a/b
J.

Dijkstra
tjalk
de vrouw Grietje
62

488
T 119
J.

Dijkstra
trekschuit
nr. 6
13
Stroobos
361
a/b
K.M.

Dijkstra
hektjalk
de vrouw Geertje
77

416
a/b
G.J.

Dories
tjalk
de jonge Jan
43

357
a/b
J.

Douwsma
schuitje
de vrouw Grietje
48

442
a/b
M.

Duit
tjalk
de vrouw Antina
84

371
a/b
A.

Engelhard
tjalk
de jonge Harm Jan
73

400
a/b
R.H.

Eppinga
hektjalk
de vrouw Geertje
59

449
U 36
M.

Feddema
schuitje
de jonge Pieter
15

427
a/b
W.

Franssen
tjalk
de vrouw Grietje
86

480
Q 38
W.W.

Franssen & C.
barge
Stad Groningen
15
Delfzijl
418
a/b
L. de

Grijs
snik
Wibbina Helena
9

433
a/b
A.R. de

Groot
tjalk
Jantina Margretha
85

405
a/b
H. de

Groot
tjalk
Margrietha
90

369
a/b
R.

Hoekstra
tjalk
Margrietha
96

459
U 52
L.B.

Huitema
paviljoenjacht
de Kluinkorf
53
Leeuwarden
492
N 181
G. de

Jager & C.
trekschuit
nr. 9
13
Ulrum en Uithuizen
410
a/b
J.

Kajuiter
schuitje
de vrouw Martha
49

458
G 193
A.

Kamerlingh
open schouw
de Houtdrager
8

495
X 41
J.J.

Klein & C.
barge
Harmonie
16
Delfzijl
464
O 203
R.H.

Klooster & C.
barge
Hunsego
18
Ulrum en Uithuizen
465
O 203
R.H.

Klooster & C.
barge
(geen naam)
19
Ulrum en Uithuizen
463
O 203
R.H.

Klooster & C.
trekschuit
nr. 8
12
Ulrum en Uithuizen
477
a/b
G.R.

Koekoek
tjalkje
de Hoop
44
Meppel
456
a/b
A.

Koolen
tjalk
de vrouw Tietsia
45

382
a/b
J.H.

Koops
tjalk
Klazina Alida
90

406
a/b
P.R.

Kramer
hektjalk
Pietertje
97

419
a/b
H.

Krekel
schuitje
Johanna
14

447
a/b
J.J.

Kunst
tjalk
de jonge Jan
87

483
N 45
R.

Land & C.
trekschuit
nr. 1
15
Ulrum en Uithuizen
455
I 68
R.S.

Landstra
schuitje
Hoop op zegen
17

437
a/b
D. van

Lier
hektjalk
Afina Johanna
73

491
a/b
G.

Martens jr.
kof
t Vertrouwen
84
Amsterdam
360
L 91
A.A.

Medema
jagt
Elsiena
16

470
R 120
J. van der

Meer
barge
Stad en Lande
x
Winschoten
469
R 120
J. van der

Meer
trekschuit
nr. 1
17
Winschoten
378
a/b
wed. O.

Meiring
tjalk
de twee Gebroeders
90

472
O 91
wed. J.S.

Melles
trekschuit
nr. 6
12
Ulrum en Uithuizen
391
a/b
A.J.

Mud
tjalkschuit
de vrouw Sara
47

393
a/b
H.G.

Muntingh
snik
de vrouw Susanna
10

386
a/b
B.R.

Nieveen
tjalk
de vrouw Hendrika
93

365
a/b
C.

Nieveen
tjalk
de vrouw Hillegien
98

379
a/b
L.F.

Nipperus
tjalk
Wilhelmina Johanna
92

485
O 203
B.H.

Noorman
trekschuit
nr. 3
12
Ulrum en Uithuizen
457
E 179
K.

Olthoff
jagt
Zwaantje Berendina
18

368
a/b
J.

Olthuis
tjalk
de vrouw Fennechien
56

363
a/b
D.

Oosterveld
tjalk
Ida
64

409
a/b
G.J.

Orsel
kof
Henderika
69

452
a/b
W.H.

Overwijk
tjalk
de jonge Hendrik
57

358
a/b
Derk

Pier
tjalk
de vrouw Janna
56

436
P 153
J.

Pietersen
schuitje
de zes Gebroeders
17

494
C 2
E.H.

Poelman
trekschuit
nr. 5
12
Ulrum en Uithuizen
384
a/b
A.A.

Pot
schuitje
Sietiena
48

415
a/b
J.L. de

Raad
schuitje
de vrouw Maria
54

420
a/b
S.S. de

Raad
tjalk
de vrouw Tallegien
39

413
a/b
P.J.

Scharmga
tjalk
Lummechiena
62

451
a/b
P.J.

Scharmga
tjalk
Lummechiena
62

385
a/b
K.G.

Scheepers
schuitje
de vrouw Martha
58

493
a/b
J.H.

Schierbeek
kajuitschip
de vrouw Leentje
58
over Leeuwarden en Sneek op Deventer en Zutphen
466
E 97
M.W.

Schortinghuis
trekschuit
nr. 9
17
Winschoten
475
X 40
E.J.

Schuiling
barge
de Vriendschap
16
Winschoten
474
X 40
E.J.

Schuiling
trekschuit
nr. 15
17
Winschoten
473
X 40
E.J.

Schuiling
trekschuit
nr. 3
18
Winschoten
423
S 14b
F.

schuitema
farrie
Onverwacht
17

414
X 5
IJ

Siersema
praam
Werklust
5

362
a/b
S.S.

Sievers
hektjalk
Cornelia Margiena
99

476
R 121
Sikke

Sikkens
trekschuit
nr. 7
16
Winschoten
453
a/b
D.

Smid
schuitje
de vrouw Heiltje
45

398
a/b
B.H.

Spanjer
hektjalk
Johanna Henderika
83

366
a/b
J.J.

Spel
tjalk
Hendrika
92

481
X 35
H.

Stronk
trekschuit
nr. 11
17
Winschoten
394
a/b
D.G.

Strooboer
schuitje
de vrouw Jantje
14

402
G 220
J.J.

Stuurmans
tjalk
de jonge Janna
48

445
S 17
H.

Tapke
schuitje
de vrouw Allegonde
51

438
a/b
H.

Touwslager
hektjalk
Jantina
86

441
a/b
H.

Touwslager
tjalk
Anna Annechiena
80

430
U 73
G.

Vancelinnen ?
schuitje
de jonge Jacob
15

448
a/b
B. van der

Veen
tjalk
Harmina
61

359
U 27
G.K.

Veenstra
schuitje
de jonge Klaas
17

422
H 96a
J.

Veenstra
schuitje
de vrouw Lena
17

431
a/b
P.

Veenstra
schuitje
Harmke de Vries
20

407
O 52
G.

Visser
gewegerd tjalkschip
Johanna Charlotte
30

375
a/b
J.G.

Vonk
tjalk
de vrouw Aaltina
50

376
a/b
de wed. A.G. de

Vries
hektjalk
Jacoba Martha
62

370
a/b
E.F. de

Vries
tjalk
twee Gebroeders
73

424
Y 25
K.K. de

Vries
praam
de jonge Geert
13

426
Y 25
K.K. de

Vries
praam
de drie Gebroeders
15

425
Y 25
K.K. de

Vries
praam
de jonge Willem
16

372
a/b
W.A. de

Vries
hektjalk
Poptjen Steenbergen
96

468
O 164
W.

Vuursteen
trekschuit
nr. 4
11
Ulrum en Uithuizen
417
a/b
P. de

Waal
hektjalk
de vrouw Johanna
95

487
P 125
G.H.

Walker
trekschuit
nr. 3
12
Delfzijl
490
P 114
X.B.

Walker
stoomboot
Luctor et Emergo
32
Delfzijl
461
P 114
X.B.

Walker
trekschuit
nr. 6
12
Delfzijl
450
a/b
wed. H.R.

Wanders
praam
zonder naam
20

403
a/b
S.S. van der

Werff
hektjalk
de vrouw Antje
44

404
S 260
H.

Werk
jagtje
Klara Tuntelder
10

374
a/b
Willem

Westendorp
zomp
de vrouw Neeltje
49

446
a/b
J.A.

Westervaarder
tjalk
Lammechiena
83

388
a/b
H.

Westra
roefschip
de jonge Roelof
14

482
X 61
R.

Wichers
trekschuit
nr. 13
16
Winschoten
412
a/b
E.J. van

Wijk
tjalk
de vrouw Antje
49

389
a/b
A.

Wijma
schuitje
de Vrede
19

397
a/b
L.

Wijma
tjalk
de jonge Antje
39

380
a/b
W.

Wijma
schuitje
de vrouw Trijntje
44

489
I 120
G.G. de

Winter
hektjalk
Margretha Helena
88
Amsterdam
462
Q 55
J.T.

Winter
trekschuit
nr. 5
16
Winschoten
356
a/b
E.B.

Wolthuis
tjalk
Janke Beeta
94

411
a/b
G. van der

Woude
schuitje
de vrouw Henderika
44

408
a/b
J.G.

Zijlstra
tjalk
de vrouw Elisabeth
62

399
S 279
wed. G.

Zijlstra
farrie
Ida
15