donderdag 15 december 2011

Overzicht zelfbedieningscollectie NA die wordt overgedragen aan CBG

De genealogische dienstverlening van het Nationaal Archief wordt overgenomen door het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo ontstaat één genealogie-loket. Zie hier voor meer info. Onderstaand een overzicht van de zelfbedieningscollectie van het NA die in dat kader per 19 december 2011 wordt overgedragen aan het CBG.


CollectiesJaren Toeg./inv.nrBEVOLKINGSREGISTRATIE
DTB

Dubbeldam, DTB microfiche,  1630-1811
Barendrecht- Zoetermeer,  DTB, Lidmaten etc  c.1572-1959Burgerlijke Stand Zuid-Holland

Geboortenaktes 1811-1902 3.001-3.254
Overlijdensaktes 1811-1942 3.001-3.254
Huwelijksakten 1811-1932 3.001-3.254
Huwelijksbijlagen 1811-1912 3.001-3.254
Tienjarentafels 1811-c.1940
Burgerlijke Stand Zuid-Holland 1843-1944BEVOLKINGSREGISTRATIE SURINAMEDoop, Touw, Begraafboeken Suriname c.1660-1830  1.05.11.16
Overlijden Paramaribo 1858-1960  plaatsingslijstDiverse registers

Slavenregisters (2.2) 1830-1848
Geboorteakten (2.6) 1828 - 1904
Paramaribo

Bevolkingsregistratie. 1794-1995 lijst
Suriname Volkstelling 1811 1811 nvt
Suriname Volkstelling 1921 1921 2.10.19.01ZUID HOLLANDSE BRONNEN
Kohieren van de 10e penning 1543 3.01.03
Memories van Successie 1806-1927 3.06.05
Nadere toegangen op genealogische bestanden Z-H
NATIONALE BRONNEN
Centraal Testamentenregister 1890-1973Koloniën Militairen

Klappers stamboeken 1817-1949 2.10.50
Betaalstaten van Indische pensioenen 1868-1925 2.10.31
KNILstamboeken
2.10.50.01Koloniën Ambtenaren

Stamboeken
2.10.01
Stamboeken
2.10.36.22
Stamkaarten 1912-1952 2.10.36.21
Landverhuizers , staten van 1848-1877 2.04.28/29
VOC 1700-1795 1.04.02
Soldijboeken kamer Zeeland

Soldijboeken kamer Delft

Soldijboeken kamer Rotterdam

maandag 5 december 2011

RA Tilburg zoekt vrijwilligers voor transcriberen charters Oisterwijk

Regionaal Archief Tilburg beheert een verzameling Oisterwijkse charters van de Middeleeuwen tot de achttiende eeuw.  Charters werden van de Middeleeuwen tot in de achttiende eeuw gebruikt om officiële berichten mee te verkondigen. Het zijn handgeschreven documenten, op perkament, vaak met een zegel van rode of groene was eraan vastgemaakt. In een charter staat bijvoorbeeld dat de vorst een bepaald privilege verleent, of dat een stuk grond aan de armen gegeven wordt.

In januari 2012 start het Regionaal Archief Tilburg met een onderzoeksproject rondom om een verzameling charters uit de huidige gemeente Oisterwijk. Dit in het kader van het jubileum 800 jaar stadsrechten van Oisterwijk. Eerder rondde Regionaal Archief Tilburg al de charterbank van Geertruidenberg en Raamsdonk af. Onderzoekers die zich als vrijwilliger hadden gemeld ‘vertaalden’ de teksten van 189 charters. De bedoeling is dat ook alle charters van Oisterwijk  getranscribeerd worden. Via de Charterbank van het regionaal Archief Tilburg komen ze vervolgens beschikbaar voor het grote publiek.

In totaal gaat het om 226 charters uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Daar zitten ook hele speciale bij! Kleine en grote, sommige niet meer dan een driehoekig stukje perkament, anderen geheel volgeschreven met vele zegels eraan. De inhoud varieert van akten van mandement, testamenten, beloften van betaling van een jaarlijkse rente, overdrachtsakten en akten van de raad en leenhof van Brabant.
Regionaal Archief Tilburg heeft alle charters van Oisterwijk geïnventariseerd, gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd. Nu nog de vrijwilligers vinden die de teksten transcriberen! Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Oisterwijk en vindt u het leuk om te puzzelen met oud schrift, meldt u zich dan aan als vrijwilliger voor de Charterbank van Oisterwijk. Dat kan via info@regionaalarchieftilburg.nl ter attentie van Astrid de Beer. Het werk voor de Charterbank van Oisterwijk gaat van start op zaterdag 14 januari 2012 zal tot het eind van het jaar duren.

vrijdag 2 december 2011

Beschikbaarheid van huwelijksbijlagen in de provincies

In het decembernummer 2011 van Genealogie (blz. 160-161) verscheen een artikel van Rob van Drie over huwelijksbijlagen in de twintigste eeuw. Hieronder volgt voor de onderzoekers een eerste overzicht van de beschikbaarheid van de bijlagen bij de regionale historische centra (rhc's) in de provinciehoofdsteden. Van sommige plaatsen hebben de rhc's de originele bijlagen "vervreemd" (overgebracht naar regionale en locale archiefdiensten).

Huwelijksbijlagen zijn behalve in originele vorm meestal ook als microfilmkopie of digitale kopie op verschillende plaatsen voorhanden. Naast de regionale historische centra beschikken het Centraal Bureau voor Genealogie en de regionale en plaatselijke archiefdienten ook vaak over microfilmkopieën. Door in de webcatalogus van het CBG een plaatsnaam in te typen kunt u zien of er microfiches met bronnen van deze plaats zijn. Op de website van Familysearch (Mormonen) zijn veel van de door de Momonen gefilmde huwelijksbijlagen beschikbaar. Een toegang op provincie en plaats geeft de website van Jacques Verheijden. Zie www.genver.nl.

De huwelijksbijlagen vanaf 1933 zijn in de meeste provincies "geschoond". Hierbij zijn alleen de bijlagen bewaard van de huwelijken waarvan een van de partners niet in Nederland geboren was, c.q. niet de Nederlandse nationalities bezat, en bijlagen die een medische verklaring bevatten. In het overzicht hieronder staat in dat geval "deels vernietigd". 

Drenthe
Drents Archief, Assen
Op microfilm t/m 1922, deze komen eind 2012 beschikbaar in digitale studiezaal Drents Archief, origineel 1923-1932, 1933-1942 ter inzage in 2018. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd.

Flevoland
Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad
[informatie volgt] 

Friesland
Tresoar, Leeuwarden
Op microfilm t/m 1932, 1933-1942 ter inzage in 2018. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd.

Gelderland
Gelders Archief, Arnhem
Op microfilm t/m 1922, origineel vanaf 1923 na 75 jaar beschikbaar (nu 1935). In verband met de nieuwbouw en de hieraan gekoppelde verhuizing zijn de originelen tot 2013 slechts bij uitzondering en op aanvraag in te zien in de studiezaal van het Gelders Archief. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd 

Groningen
Groninger Archieven, Groningen
Op microfilm t/m 1912, origineel 1913-1932, 1933-1942 ter inzage in 2018. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd.

Limburg
Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Op microfilm t/m 1922, origineel vanaf 1923 na 75 jaar beschikbaar (nu 1935). N.B. vanaf 1933 compleet bewaard, geen selectie.


Noord-Brabant
Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch
Op microfilm t/m 1932, origineel vanaf 1933 na 75 jaar beschikbaar (nu 1935), NB vanaf 1933 deels vernietigd. De originele huwelijksbijlagen t/m 1932 zijn overgebracht naar de betreffende regionale en plaatselijke archiefdiensten. Het BHIC heeft de originelen over deze periode alleen nog voor het huidige werkgebied.

Noord-Holland
Noord-Hollands Archief, Haarlem
Op microfilm t/m1932, origineel 1933-1942 ter inzage in 2018. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd. Bij een brand in Alkmaar in 1890 gingen van een groot aantal gemeenten in Noord-Holland de huwelijksbijlagen 1811-1888 verloren (waaronder ook Urk en Vlieland, toen Noord-Hollandse gemeenten). Zie voor een lijst hiervan de website van NH Archief.

Overijssel
Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Op microfilm t/m 1922, origineel vanaf 1923 na 75 jaar beschikbaar (nu 1935).N.B. vanaf 1933 deels vernietigd. De originele huwelijksbijlagen uit het werkgebied van het Gemeentearchief Kampen en het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer berusten bij deze archiefdiensten.

Utrecht
Het Utrechts Archief, Utrecht
Op microfilm t/m 1922,origineel vanaf 1923 na 75 jaar beschikbaar (nu 1935).N.B. vanaf 1933 deels vernietigd. Van de plaatsen uit het werkgebied van het streekarchief Vecht en Venen zijn de originele huwelijksbijlagen overgebracht naar dit archief. Dit betekent dat de bijlagen vanaf 1923 alleen daar raadpleegbaar zijn. 

Zeeland
Zeeuws Archief, Middelburg
Op microfilm t/m 1932, zie voor een overzicht per plaats de website Zeeuwen Gezocht, originelen 1933-1942 ter inzage in 2018. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd. Van Noord- en Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn de bijlagen van voor 1877 vernietigd. 

Zuid-Holland
Nationaal Archief, Den Haag
Op microfilm t/m 1912, deze zijn vanaf 1 jan. 2012 ter inzage in de studiezaal van het CBG i.p.v. het NA, origineel 1913-1932, 1933-1942 ter inzage 2018. N.B. vanaf 1933 deels vernietigd. 

We verwachten dat op bovenstaande komende tijd aanvullingen en aanpassingen zullen volgen. 

Sailing Letters worden verder ontsloten door Meertens Instituut

De National Archives in Londen bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten circa 38.000 Nederlandse brieven en documenten. Deze zijn buit gemaakt door Engelse kapers die in de zeventiende en achttiende eeuw Nederlandse schepen veroverden. 
Het project Sailing Letters, dat in 2004 startte op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, had tot doel om de bekendheid van deze Nederlandse brieven en documenten in de National Archives te vergroten en deze documenten toegankelijk te maken voor onderzoekers. En met kennelijk succes.


Deze brieven vormden reeds aanleiding tot de reeks publicaties en een tv-serie:
De publicatiereeks Sailing Letters Journaal bestaat uit boeken met transcripties en inleidende hoofdstukken, plus bijbehorende dvd's met gedigitaliseerde documenten. In de KRO tv-serie Brieven boven Water werden brieven uit de17e en 18e die nooit aankwamen alsnog bij de nazaten van de geadresseerden te bezorgd. Komend jaar komt hiervan een tweede serie.
In 2011 is het project Sailing Letters, inclusief de index die een deel van de documenten ontsluit, overgedragen aan het Nationaal Archief. Zie de website van het NA voor meer informatie en toegang tot de index.

Het gros van de duizenden brieven in Londen wacht echter nog op ontsluiting. Op 23 november is bij het Meertens Instituut een vrijwilligersproject rond gekaapte brieven van start gegaan, met subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het project stelt zich ten doel de Nederlandstalige gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw te ontsluiten en te transcriberen. Daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht. Zie website van het Meertens Instituut.

donderdag 1 december 2011

Struikelstenen en Joodsmonument.nl

Al eerder schreven we in Bronnen dossier@CBG over Struikelstenen. In het laatste nummer van CBG-kwartaalblad Genealogie (dec. 2011) wijdde Ruud Straatman zijn column Memo aan een drietal Struikelstenen die dit jaar bij hem in de straat werden gelegd. Onderstaand is deze column ook digitaal te lezen, inclusief de bijbehorende hyperlinks. Mensen die in hun eigen straat of buurt Struikelstenen aantreffen kunnen via de website Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland (joodsmonument.nl) makkelijk méér informatie vinden over de slachtoffers op de Struikelstenen. Het zou mooi zijn als in de toekomst vanuit joodsmonument.nl ook verwijzingen komen naar de Struikelstenen.

Struikelstenen in de Steenstraat

Op 28 april van dit jaar werden bij ons in de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam drie zogeheten ‘Struikelstenen’ in het trottoir gelegd. Ze vormen een tastbare herinnering aan de jodenvervolging in onze buurt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn kubusvormige betonnen stenen van tien bij tien centimeter met een messing bovenplaat waarin de gegevens van slachtoffers zijn gegraveerd: naam, plaats en datum. Het goudkleurige nieuwe messing krijgt met de tijd een bronsachtig patina. Oorspronkelijk heten de stenen Stolpersteine (stolpern betekent struikelen in het Duits), naar een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947). Hij legde in 1997 illegaal de eerste Stolperstein in het trottoir voor een huis in Berlijn waaruit Joden waren verdreven en vervolgens vermoord. Later werd toestemming verleend om méér Stolpersteine te plaatsen. De Struikelstenen zijn sympathieke kleine monumenten die samen een enorm omvangrijk monument vormen voor onmetelijk lijden. Ook in Nederland zijn inmiddels steeds meer Struikelstenen te vinden, onder andere in Hilversum, Rotterdam, Amsterdam, Kampen en Haarlem. Het publiek kan stenen adopteren (stolpersteine.com en struikelstenen.nl). De drie Struikelstenen in de Tweede Jan Steenstraat staan voor Raphaël Goudeketting (geb. Amsterdam 28 mei 1896, koopman), Lina Goudeketting-Jons (geb. Amsterdam 19 dec. 1896, hulp in de huishouding) en hun zoon Elja Goudeketting (Amsterdam 8 mei 1920, kleermaker).

Zij woonden op nummer 25, één hoog. Raphaël en Lina trouwden op 2 april 1919 te Amsterdam. Ze werden op 5 februari 1943 in Auschwitz vermoord, zoon Elja op 19 augustus 1942 in Birkenau. Raphaël en Lina hadden ook nog een dochter Hennie, die de oorlog overleefde. Zij werd apart van haar ouders en broer gedeporteerd en heeft hen nooit meer terug gezien. Zelf werd ze gevangen gezet in het beruchte blok tien van Auschwitz, waar medische experimenten werden uitgevoerd op mensen. Daar verbleef ze ongeveer tweeëneenhalf jaar. Ter gelegenheid van het leggen van de Struikelstenen voor haar ouders en broer in het trottoir voor haar ouderlijke huis is Hennie Goudeketting door de Amsterdamse tv-zender AT5 geïnterviewd. Een klein fragment van haar aangrijpende verhaal is te zien op de website van AT5.