donderdag 24 november 2011

Transcripties kerkvisitatieverslagen oude bisdom Roermond (1559-1801) komen online

Wapen bisdom Roermond
Vanaf 31 december a.s. komen de transcripties van de kerkvisitatieverslagen van het oude bisdom Roermond online. Deze kerkvisitatieverslagen bestrijken de periode 1559-1801 en omvatten niet alleen het huidige volledig Nederlands-Limburgse bisdom Roermond, maar ook een groot aantal gemeenten in Duitsland en Brabant. Online komen niet alleen de scans van de originele verslagen (in Latijn), maar ook hun transcripties en vertalingen naar het Nederlands.

Om dit omvangrijke project te kunnen realiseren werkte het bisdom Roermond samen met het Regionaal Historisch Centrum Limburg. De verslagen zijn eerst geconserveerd en gedigitaliseerd met subsidie van Metamorfoze en vervolgens in een opvolgend project getranscribeerd en vertaald. Voor dat laatste werd met succes een beroep gedaan op een flink aantal Limburgse en Duitse subsidiegevers. Er wordt nog gezocht naar aanvullende financiering ten behoeve van de verslagen van gemeenten die eertijds onder het oude bisdom Roermond vielen maar nu bij Den Bosch horen.

De transcripties en vertalingen die klaar zijn worden rond 31december 2011 op internet geplaatst en gekoppeld aan de digitale versie van de originele visitatieverslagen. Het gaat dan om een eerste, voorlopige versie die nog zal worden gecontroleerd en waar nodig aangevuld en gecorrigeerd. De tweede en definitieve versie volgt vanaf 1 april 2012.

"De visitatieverslagen werpen licht op het kerkelijk leven aan de basis en de wijze waarop de bisschoppen daarop invloed trachtten uit te oefenen. In regel gaat het onder meer om gegevens over het kerkgebouw en de aankleding ervan, de ambtsvervulling en het gedrag van de pastoor en zijn medewerkers alsmede over het godsdienstig en zedelijk leven van de parochianen. Daarnaast bevat deze bron ook informatie die van belang is voor niet strikt kerkelijke aangelegenheden zoals demografie, genealogie, onderwijs, armenzorg, kunstgeschiedenis, volkscultuur en het plaatselijk gezag. Uit de beginperiode van het bisdom zijn als gevolg van de stadsbrand in 1665 vrijwel geen visitatieverslagen bewaard gebleven."

Zie ook website Bisdom Roermond

Voor de kerkelijke geschiedenis van Limburg is het archief van het oude bisdom Roermond 1559-1801 van cruciaal belang. Dit archief maakt deel uit van de collectie van het RHCL. Een eerste gedeelte van dit archief is sinds kort voor onderzoek toegankelijk: dat van het kathedraal kapittel 1297-1797. De online inventaris op het archief van het kathedraal kapittel 1297-1797 is ook van grote waarde voor de vroege geschiedenis van Sint-Odiliënberg en Roermond; het kapittel is ontstaan in Sint-Odiliënberg maar wegens onveiligheid in 1361 verplaatst naar Roermond. Het archief van het kathedraal kapittel is tevens van belang in de context van de kerkvisitatieverslagen.

Zie ook website RHCL

Geen opmerkingen:

Een reactie posten