woensdag 26 oktober 2011

Registers van de Krankenbezoeker uit Bergen op Zoom

Naar aanleiding van de recente reeks berichten over Doodsbriefjes tipte archiefinspecteur Albert Hoekstra ons over een leuke bron uit Bergen op Zoom in het Markiezenhof:
"In Bergen op Zoom bestaat nog een bijzondere bron, waarvan het ontstaan samenhangt met het feit dat deze stad sinds 1579 garnizoensstad was. De militaire overheid vreesde daar het uitbreken van besmettelijke ziekten, vanwege de grote opeenhoping van mensen. Bij een eerste teken van een besmettelijke ziekte moest ingegrepen kunnen worden. Daarom hield de stedelijke overheid een register bij, waarin de overlijdens genoteerd werden. Deze registers van de Krankenbezoeker zijn vanaf 1657 bewaard gebleven. In eerste instantie noteerde men enkel de naam van de overledenen, maar vanaf het laatste kwart vanaf de achttiende eeuw werden ook leeftijd, doodsoorzaak en adres vermeld."


Elly van Eekelen, coördinator dienstverlening van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom, voorzag ons van de gedetailleerde gegevens over deze Begraaflijsten van de Krankenbezoeker 1657-1804 en de Overlijdensregisters van de Krankenbezoeker 1660-1811.
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1657-1700 map 2   archief 31 inv.nr. 54.2
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1657-1700 map 3   archief 31 inv.nr. 54.3
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1657-1700 map 4   archief 31 inv.nr.54.4
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1701-1804 map 1   archief 31 inv.nr.55.1
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1701-1804 map 2   archief 31 inv.nr.55.2
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1701-1804 map 3   archief 31 inv.nr.55.3
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1701-1804 map 4   archief 31 inv.nr.55.4
 • Begraaflijsten Krankenbezoeker 1701-1804 map 5   archief 31 inv.nr.55.5
 • Overlijdensregister Krankenbezoeker 1660-1700     archief 31 inv.nr.56
 • Overlijdensregister Krankenbezoeker 1701-1737     archief 31 inv.nr.57
 • Overlijdensregister Krankenbezoeker 1738-1768     archief 31 inv.nr.58
 • Overlijdensregister Krankenbezoeker 1769-1801     archief 31 inv.nr.59
 • Overlijdensregister Krankenbezoeker 1702-1811     archief 31 inv.nr.60
De Begraaflijsten en Overlijdensregisters van de Krankenbezoeker zijn online raadpleegbaar. Ze kunnen worden ingezien via de database op de website van het Markiezenhof. Ga aldaar naar Zoeken en vinden, vervolgens naar bladeren in bronnen en kies daar voor  Bergen op Zoom en DTB registers.


Uiteraard worden de vermeldingen in de Begraaflijsten en Overlijdensregisters van de Krankenbezoeker ook teruggevonden bij het Zoeken op naam in de genealogische database op de website van het Markiezenhof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten