maandag 10 oktober 2011

Overzicht geliquideerden WO II

In de Tweede Wereldoorlog werden meer dan 500 mensen geliquideerd door het verzet. Meestal ging het om collaborateurs of verraders, maar soms werden eenvoudige Duitse militairen of zelfs onschuldige Nederlanders gedood. Historicus Albert Oosthoek (Rotterdam, 1964) en journalist Jack Kooistra (Zwaagwesteinde, 1930) deden onderzoek naar de liquidaties in WO II en brachten veel bijzonderheden bijeen over een groot aantal gevallen.

Dit leidde in 2009 tot een mooi naslagwerk getiteld Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945. Van de verschillende slachtoffers wordt veelal vermeld waarom ze zijn omgebracht, waar en wanneer dit gebeurde en op welke wijze dat geschiedde. De slachtoffers zijn verdeeld over zes categorieën:
  • Duitsers, politiemensen, landwachters, bestuurders en Oostboeren en Oostfronters gedood door partizanen.
  • Collaborateurs en handlangers
  • V-Männer (= Vertrauens-Personen) en infiltranten
  • Lastige of gevaarlijke onderduikers
  • 'Bedrijfsongevallen'. Dubieuze aanslagen en misverstanden
  • Vuurgevechten en schermutselingen
Een apart hoofdstuk is gewijd aan Rotterdam, waar in 1944-1945 een heuse stadsguerilla woedde tussen de Knokploeg Rotterdam-Zuid en de Duitsers.

Albert Oosthoek en Jack Kooistra, Recht op wraak. Liquidaties in Nederland 1940-1945. Verschenen bij Penn Uitgeverij, Leeuwarden 2009, 320 pag.'s, prijs € 22,-,  isbn 978 90 77948 25 5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten