dinsdag 6 september 2011

Oral history van veteranen ontsloten en te beluisteren

Het is voor niet-militairen vaak moeilijk zich een voorstelling te maken van de belevenissen van soldaten in een oorlogsgebied of tijdens een vredesmissie. Toch wil menig familiehistoricus zich daar graag in verplaatsen. Op 8 september komt daarvoor een nieuw instrument ter beschikking. 
 
In vier jaar tijd heeft het Veteraneninstituut ruim duizend verhalen verzameld onder veteranen van nagenoeg alle conflicten en militaire missies waar Nederland bij betrokken was sinds mei 1940. Op donderdag 8 september aanstaande maakt het Veteraneninstituut  500 van deze zogenoemde oral history interviews toegankelijk via een speciale pagina op haar website. De interviews vonden plaats in de woonkamers van veteranen en duurden ongeveer tweeënhalf uur. De collectie is een waardevolle aanvulling op bestaande schriftelijke bronnen met informatie over de Nederlandse krijgsgeschiedenis. In de interviewcollectie staat namelijk het persoonlijke verhaal van de veteraan centraal. Niet alleen de missie wordt besproken; het hele leven van de veteraan komt aan de orde, van geboorte tot en met het moment van interviewen.

De collectie die binnen het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) is opgebouwd is uniek. Ten eerste is het de grootste volledig digitale collectie interviews met Nederlandse veteranen die ons land kent. Daarnaast is de collectie geschikt voor uiteenlopende doelgroepen. De geïnterviewde veteranen hebben bijgedragen aan een schat aan informatie voor onder andere beleidsmakers, onderzoekers,  media en het geïnteresseerde publiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten