maandag 23 mei 2011

Notariële akten Archangelvaart 1594-1724

Op de website van Huygens ING is een database met betrekking tot de Archangelvaart beschikbaar gekomen.

Tot 1583 beschikte Rusland met Narva in het huidige Estland over een ijsvrije haven aan de Oostzee. Tijdens de Eerste Noordse Oorlog (1558-1582) verloor Rusland echter de controle over Narva en zag het zich genoodzaakt om uit te zien naar een alternatief. Dit werd Archangel aan de Witte Zee, dat gesticht werd in 1583. Archangel werd in korte tijd de belangrijkste haven voor handel tussen Rusland en West-Europa.
De Ruslandhandel vanuit het westen was van oudsher in handen van Zuidelijke Nederlanders. Met de val van Antwerpen (1585) vertrokken de leidende Antwerpse handelaren naar Amsterdam. Vanuit Amsterdam wisten de gewezen Antwerpenaren de controle over de Ruslandhandel te bestendigen, maar nu dus op Archangel.


Kooplieden die goederen naar Archangel wilden vervoeren, charterden doorgaans een schip in Amsterdam en legden dit vast bij de notaris. Ruim 3000 van deze contracten en circa 1600 andere soorten akten met betrekking tot de Ruslandvaart in de vroegmoderne tijd zijn nu toegankelijk via deze website.
De gegevens zijn oorspronkelijk in het Stadsarchief Amsterdam verzameld door Piet de Buck (1931-1999), docent aan de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren zijn ze bij het Huygens ING omgewerkt tot een digitale database. De database, die in eerste instantie is bedoeld voor onderzoekers en studenten, is vanwege het grote aantal persoonsnamen ook relevant zijn voor genealogen. In de database gegevens over schip, schipper, handelaar, lading, haven van vertrek en haven van bestemming.

Zie ook de bijdrage over The Dutch in the Russian North in the XVI-XX centuries in Migranten dossier@CBG.

Met dank aan Archiefforum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten