woensdag 25 mei 2011

Early Dutch Books Online m.i.v. 27 mei 2011

Met ingang van 27 mei zijn op Early Dutch Books Online 10.000 boeken op het gebied van de geesteswetenschappen full-text te doorzoeken. In totaal gaat het om meer dan twee miljoen pagina's.  Het gaat om Nederlandstalige boeken uit de periode 1781-1800.
Early Dutch Books is het resultaat van samenwerking tussen de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden en de Koninklijke Bibliotheek. Er is gekozen voor de periode 1781-1800 omdat in die tijd de moderne drukletter Romein de overhand kreeg, en die is goed te OCR'en.

"Early Dutch Books Online richt zich voornamelijk op de zogeheten reguliere boeken, die bestaan uit geschiedkundige, politieke, theologische en letterkundige werken. Waarbij de volgende thematische clusters zijn te onderscheiden: History & Politics, Economy & Trade, Science & Ideas, Religion & Society, Daily Life & Education, Visual Arts, Literature & Drama , Dramaturgy and Musicology, Dialogues en Genre parodies."

Zie een eerdere bijdrage aan Methodiek dossier@CBG voor andere websites met gedigitaliseerde boeken en andere handige tips.

maandag 23 mei 2011

Notariële akten Archangelvaart 1594-1724

Op de website van Huygens ING is een database met betrekking tot de Archangelvaart beschikbaar gekomen.

Tot 1583 beschikte Rusland met Narva in het huidige Estland over een ijsvrije haven aan de Oostzee. Tijdens de Eerste Noordse Oorlog (1558-1582) verloor Rusland echter de controle over Narva en zag het zich genoodzaakt om uit te zien naar een alternatief. Dit werd Archangel aan de Witte Zee, dat gesticht werd in 1583. Archangel werd in korte tijd de belangrijkste haven voor handel tussen Rusland en West-Europa.
De Ruslandhandel vanuit het westen was van oudsher in handen van Zuidelijke Nederlanders. Met de val van Antwerpen (1585) vertrokken de leidende Antwerpse handelaren naar Amsterdam. Vanuit Amsterdam wisten de gewezen Antwerpenaren de controle over de Ruslandhandel te bestendigen, maar nu dus op Archangel.


Kooplieden die goederen naar Archangel wilden vervoeren, charterden doorgaans een schip in Amsterdam en legden dit vast bij de notaris. Ruim 3000 van deze contracten en circa 1600 andere soorten akten met betrekking tot de Ruslandvaart in de vroegmoderne tijd zijn nu toegankelijk via deze website.
De gegevens zijn oorspronkelijk in het Stadsarchief Amsterdam verzameld door Piet de Buck (1931-1999), docent aan de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren zijn ze bij het Huygens ING omgewerkt tot een digitale database. De database, die in eerste instantie is bedoeld voor onderzoekers en studenten, is vanwege het grote aantal persoonsnamen ook relevant zijn voor genealogen. In de database gegevens over schip, schipper, handelaar, lading, haven van vertrek en haven van bestemming.

Zie ook de bijdrage over The Dutch in the Russian North in the XVI-XX centuries in Migranten dossier@CBG.

Met dank aan Archiefforum.

maandag 9 mei 2011

Interessante bronnen via diachronie.nl

Bronnen voor onderzoek naar familiegeschiedenis worden vaak op minder voor de hand liggende plaatsen aangetroffen. Dat geldt ook op het internet. Onder mensen die de ontwikkeling van cultuur en taal door de eeuwen heen bestuderen zijn oude teksten uiteraard populair. Deze worden uitgebreid bestudeerd en tegenwoordig ook in digitale vorm gedeeld met collega-onderzoekers. Via de website diachronie.nl, die wordt gehost door het Meertens Instituut, worden diverse gedigitaliseerde bronnen aangeboden die ook interessant zijn voor genealogen.

Zie voor de gedigitaliseerde bronnen de afdeling corpora op de website. O.a. het Cartularium van het Oldenzaalse Onze-Lieve-Vrouwen Gilde 1403-1560 en Vorwaerden bouck Hospitael Audenaerde 1385-1391. Verder reisverslagen en egodocumenten uit de 15e en 16e eeuw. De website is in opbouw en er zullen meer transcripties worden toegevoegd.

De website biedt ook een aantal handige links naar soortgelijke verzamelingen in het binnen- en buitenland.