woensdag 9 maart 2011

Familieadvertenties 1970-2000 nu in Digitale studiezaal CBG

Het beschikbaar komen van de Familieadvertenties van 1970-2000 (de familienamen A t/m T) betekent een belangrijke mijlpaal voor de Digitale studiezaal van het CBG, die nu in één keer wordt uitgebreid met personalia over vele miljoenen Nederlanders. Heel interessant voor genealogen, omdat vanaf de jaren zeventig het plaatsen van familieadvertenties in brede kring gebruikelijk werd. Ook voor journalisten wordt nu een
belangrijke informatiebron makkelijk toegankelijk. 
 
 
 
Als u bronnen in de Digitale studiezaal wilt raadplegen moet u eerst een account aanmaken om toegang te krijgen, afbeeldingen te raadplegen en eenheden te kopen. Daarna kunt u inloggen en de beelden te bekijken. Donateurs van het CBG krijgen 500 gratis eenheden per contributiejaar voor het raadplegen van afbeeldingen in de Digitale studiezaal.
 
Het gebruik om familieadvertenties in de krant te plaatsen is in de achttiende eeuw vanuit Frankrijk overgewaaid naar ons land. In het begin adverteerden alleen mensen die behoorden tot de maatschappelijke bovenlaag, later verspreidde het gebruik zich in bredere lagen van de bevolking.

De collectie familieadvertenties is gevormd door de samenvoeging van verschillende knipselverzamelingen. Onze vrijwilligers zetten dit werk tot op de dag van vandaag voort. De collectie bestaat uit drie deelverzamelingen:
- familieadvertenties tot 1970;
- familieadvertenties van 1970 tot 2000;
- famileadvertenties na 2000.
 
De verzamelingen tot 1970 is geheel, die van 1970 tot 2000 nagenoeg geheel gedigitaliseerd en opgenomen in onze online catalogus en de Digitale studiezaal.
 


vrijdag 4 maart 2011

Getty Provenance Index Database

Al eerder schonken we aandacht aan een database voor kunsthistorici die ook mooi materiaal voor familiehistorici bevat. Toen ging het om de Montias database. Kunsthistorici vinden het namelijk van groot belang om de herkomst (provenance) van kunstwerken vast te stellen. Er wordt heel wat werk verzet om uit te zoeken welke opeenvolgende eigenaars een schilderij of ander kunstwerk heeft gehad.

Naast de Montias database bestaat er nog een zo'n database op internet die door kunsthistorici met dat doel is opgebouwd: De Getty Provenance Index Database.

Deze Getty Provenance Index Database bestaat uit 3 delen:
  • In het eerste deel is samengesteld op basis van archiefdocumenten uit Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje uit de periode 1550-1840.  Daarbij moet je denken aan inventarissen i.v.m. erfenissen etc. Min of meer zoals bij de Montias database, maar dan omvangrijker en uit een groter gebied.
  • Het tweede deel is samengesteld op basis van veilingcatalogi uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië en de Scandinavische landen uit de periode 1650-1840.
  • In het derde deel zitten beschrijvingen van de herkomst van schilderijen uit de collecties van een groot aantal musea.

Met name de eerste twee delen zijn voor genealogen erg interessant, omdat je er in kunt zoeken op naam van eigenaar (eerste deel) of koper / verkoper (tweede deel). In het eerste deel is ook nog veel plezier te beleven door te zoeken op "Title" en "Keywords". Dan kun je zaken aantreffen als "Contrefeijtsel van de voorszegde Van der Straten".  Toch leuk om weet te hebben van het bestaan van een portret van een familielid. Als je vervolgens verder klikt naar "Document description"  krijg je vaak een deel van de transcriptie van de bron. Bijv.:
Inventaris van alle de goederen soo in die vooghen d'selve ten sterffhuys van wylen d'eerbare Maghtelda Blaeuwenhaen weduwe van den E. Mr. Gerard de Harde sijn bevonden. Gemaeckt opt versoech ende door aengeven van den E. Dr. Gerard van der Straten soone vanden voorn. Machtelda Blaeuwenhaen, Hern van d'eerw. Do. Martinus Lidius bedienaer des Goddelycken Woorts tot Grotenbroek en de van Sr. Joachim van Hemert coopman binnen dese stadt, als nevens d'voors. Doctor van der Straeten voogden over d'minderjarighe kinderen ende erffgenamen vande selve Machtelda Blaenwendaen bij mij Nocolaes Kruijs notaris [...]
[Postscript:] Aldus gedaen binne Amsterdam ende gesloten den 26 Maerty 1666 ter presentie van de E. Mr. Willem Blaeuw advocaet [...]
 Kortom, een mooie toegang tot documenten en catalogi die je anders niet snel zou terugvinden.