woensdag 16 februari 2011

Over trouwbelofte en het huwelijk van Rembrandt en Saskia

In de recent uitgezonden tv-serie over Rembrandt was veel aandacht voor diens huwelijk met Saskia Uylenburgh en de daaropvolgende relaties met Geertje en Hendrikje.  Over het huwelijk met Saskia heeft altijd wat onduidelijkheid bestaan. Trouwden ze nu in 1633 (volgens Rembrandt's onderschrift bij bijgaande tekening)  of toch in 1634, zoals het trouwboek van Sint Annaparochie aangeeft, destijds de woonplaats van Saskia ? Hoe kon Rembrandt zich in zo'n belangrijke datum vergissen?

In zijn artikel Drie aantekeningen bij het huwelijk van Rembrandt van Rijn en Saskia Uylenburgh in Sint Annaparochie beschrijft H.Th Colenbrander a.d.h.v. een veelheid aan bronnen en literatuur alle gebeurtenissen rond het huwelijk van Rembrandt en Saskia. Op sommige momenten reconstrueert hij e.e.a. dag voor dag. Om tot de conclusie te komen dat Rembrandt en Saskia elkaar in 1633 de (rechtsgeldige) trouwbelofte gaven en dit voornemen in 1634 in Sint Annaparochie bevestigden.

Het artikel is een mooi voorbeeld van inventief en intensief worstelen met de beschikbare bronnen, waarbij de auteur zich ook en vooral verdiept in de destijds geldende gebruiken en tradities om tot een geloofwaardige conclusie te komen. Sla daarom, wanneer u het artikel gaat lezen, vooral de uitgebreide annotaties bij het artikel niet over.

Overigens wordt ook in kort bestek helder uit de doeken gedaan waar het conflict over trouwbelofte tussen Rembrandt en Geertje Dircks om draaide en hoe het in de tijd te plaatsen was. Dat lezend lijkt Rembrandt zich minder schofterig te hebben gedragen dan de gewekte indruk in de tv-serie deed vermoeden.

Drie aantekeningen bij het huwelijk van Rembrandt van Rijn en Saskia Uylenburgh in Sint Annaparochie, van  H.Th Colenbrander is gepubliceerd in De Vrije Fries 2010, Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy, pag. 33-64 en is mooi geïllustreerd.
Leden van het genootschap krijgen De Vrije Fries gratis toegezonden. De jaarlijkse minimumcontributie bedraagt € 37,50. Zie website.

1 opmerking:

  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

    BeantwoordenVerwijderen